4.3.2020

Työmatkojen keskipituus on 16 kilometriä, mutta jo 1–2 kilometrin työmatkoilla henkilöautoa käyttää 47 prosenttia suomalaisista. Jopa alle kilometrin työmatkoilla neljännes työssäkäyvistä käyttää autoa.

Työhyvinvointiongelmat ja työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset saavat työnantajat pohtimaan, miten tukea henkilöstönsä hyvinvointia. Työmatkaliikkumisen edistäminen ja kestäviin kulkutapoihin panostaminen tarjoavat keinon, jota kovin moni ei tule vielä ajatelleeksi.

Työmatkaliikunnan ehdoton etu on, että se toteutuu säännöllisesti. Kun työmatkansa kulkee lihasvoimin, tarvittava liikunta-annos on helpompaa kerätä pitkin työviikkoa. Keho ei tunnista, missä päivittäinen liikunta-annos kertyy. Liikunta – työmatkallakin – vähentää stressiä, ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia sekä syöpää, auttaa painonhallinnassa ja parantaa kestävyyskuntoa.

Aktiivisen työmatkaliikkumisen esteet pois

Työterveyslaitos on mukana Fiksusti töihin -foorumissa, johon kuuluu valtionhallinnon, kuntakentän, elinkeinoelämän, järjestöjen sekä tutkimus- ja kehittäjätahojen edustajia.

Mukana ovat liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, STTK, SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Teknologiateollisuus, Sitra, Jyväskylän ja Lahden kaupungit, Suomen kasvukäytävä, UKK-instituutti, Aalto-yliopisto, Motiva, Helsingin Seudun Liikenne, Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Työterveyslaitos sekä Liikkuva aikuinen -ohjelma.

Foorumin tavoitteena on tunnistaa kestävän ja aktiivisen työmatkaliikkumisen esteitä ja keinoja niiden purkamiseen sekä toimia aiheen edistäjänä Suomessa. Samalla lujitetaan yhteistyötä viranomaisten ja eri työelämätoimijoiden välillä.

Lisää tietoa:

Kestävä ja aktiivinen työmatkaliikkuminen (Fiksusti töihin -sivuilla)

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suositukset (Työterveyslaitoksen sivuilla)