Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus on yhdeksän tunnin valmennusohjelma. Sen aikana osallistujat oppivat hyödyntämään omassa esimiestyössään työpaikkansa työaikajärjestelyjä ja muita hyviä käytäntöjä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi.

Kun yhteensovittaminen onnistuu hyvin, työhyvinvointi vahvistuu. Se vaikuttaa myönteisesti myös organisaation tuottavuuteen ja palvelun laatuun.

Esimiesvalmennuksen ohjaajina voivat toimia esimerkiksi työpaikan HR-asiantuntijat tai henkilöstön kehittäjät.

Ohjaajan käsikirja sisältää valmennuksen ohjelman, kuvauksen ohjauksen perusperiaatteista ja osallistujille suunnatun materiaalin.

>> Lataa ohjaajan käsikirja käyttöösi Julkarissa

>> Lataa käyttöösi käsikirja englanninkielisenä Balancing work and life : training for supervisors

Voit selata käsikirjaa myös tässä: