Nykyajan ja tulevaisuuden työssä korostuvat tiedonkäsittelyn vaatimukset. Alalla kuin alalla tarvitaan huomiokykyä, usean asian tekemistä, muistia, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Lisäksi tietotekniikka on keskeinen työväline ja jatkuva uuden oppimisen tarve koskee oman osaamisen päivittämisen lisäksi myös uusien työvälineiden ja toimintatapojen haltuun ottamista. Tällainen työ vaatii paljon aivoilta.

Työtä tehdään olosuhteissa, jotka lisäävät aivokuormaa: tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja aikapaine syövät ihmisen kykyä selviytyä tietotyön tehtävissä. Työn muutoksessa kyydissä pysyminen ja osaamisen päivittäminen vaatii jatkuvaa oppimista vaativan työn ja kuormittavien olosuhteiden lomassa.

Toimivan aivotyön tarve tulee esiin monissa yhteyksissä: tietotekniset osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan, työ ei ole aina sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan, uudenlaiset tila- ja työskentelyratkaisut luovat uusia kognitiivisia vaatimuksia ja tietotyö on herkkää monenlaiselle häiriökuormitukselle. Tietotyön vaatimukset lisääntyvät joka alalla, myös perinteisissä fyysisen työn ammateissa.

On tärkeä tunnistaa millaista aivotyötä työtehtävien hoitaminen edellyttää ja millaisia tiedonkäsittelyä häiritseviä tekijöitä työhön liittyy. Inhimillisellä tiedonkäsittelyllä on lajityypilliset rajoitukset samoin kuin fyysiselläkin toimintakyvyllä.

Kun työn vaatimukset ovat sopusoinnussa inhimillisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa, ihmisellä on mahdollisuus tehdä työssä parhaansa. Näin tiedonkäsittelyn kapasiteettia ei kulu työn tuloksen kannalta tarpeettomien kuormitustekijöiden kanssa painimiseen. Hyvä kognitiivinen ergonomia parantaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta: työ on sujuvampaa, inhimillisiä virheet vähenevät ja työssä voidaan paremmin.

Lue lisää muistista, muistin toiminnasta ja sen treenaamisesta: Kognitiivinen ergonomia