ammattitaudit

Ammattitaudeista puhuttaessa sen yläkäsite on työhön liittyvät sairaudet, joka sisältää kaikki ne työhön osallistuvassa väestössä esiintyvät sairaudet, joiden syntyyn, kulkuun tai ennusteeseen työllä on vaikutus.

Työperäiset sairaudet käsittävät ammattitaudit ja osittain työperäiset sairaudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä tekijöillä on osuutta mutta se ei ole sairauden pääasiallinen syy (niin sanottu syyosuus on alle 50 %).

PowerPoint Presentation

Yleisimpiä ammattitauteja

Hengitystiesairauksia

Allerginen alveoliitti
Allerginen nuha
Ammattiastma
Asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja mesoteliooma
Asbestin aiheuttamat keuhkopussin hyvänlaatuiset sairaudet
Asbestoosi
Orgaanisten pölyjen aiheuttama toksinen oireyhtymä
Silikoosi eli kivipölykeuhkosairaus
Työperäinen keuhkoahtaumatauti

Ammatti-ihotauteja

Yleistä tietoa ammatti-ihotaudeista

Allerginen ekseema
Ihoinfektiot ja loiseläintaudit
Kosketusurtikaria ja proteiinikosketusihottuma
Ärsytysekseema

Hermoston sairauksia

Liuotinainesairaudet
Lyijymyrkytys

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia

Jännetupentulehdus
Rannekanavaoireyhtymä
Tenniskyynärpää
Rasitusvammat

Muita ammattitauteja

Meluvamma
Tartuntataudit
Tärinätauti