Aiheuttajat

Allergista alveoliittia aiheuttavat orgaaniset hiukkaset, jotka ovat riittävän pieniä saavuttaakseen keuhkorakkulat. Tavallisimmin aiheuttaja ovat maatalousympäristön homeiset heinät ja oljet. Suomessa vuosittain ilmoitetaan muutama kymmen tapausta Työperäisten sairauksien rekisteriin.

Oireet

Äkillisen alveoliitin oireet alkavat noin 4–8 tuntia allergeenille altistumisesta. Tyypillisiä hengitystieoireita ovat yskä, hengenahdistus ja kuume. Myös lihas- ja nivelkipuja, päänsärkyä ja pahoinvointia voi esiintyä. Taudinkuvan pitkittyessä voi esiintyä painonlaskua.

Alveoliitti voi alkaa myös hitaasti, jolloin oireita hallitsevat yskä, vähitellen paheneva hengenahdistus ja painonlasku, myös iltaan painottuva lämpöilyä voi esiintyä. Maanviljelijöiden talvikuukausina toistuvasti esiintyvien kuume-, yskä- ja hengenahdistusoire-episodien yhteydessä on muistettava alveoliitin mahdollisuus.

Tutkimukset perusterveydenhuollossa

Muiden sairauksien poissulku tehdään oireiden ja kliinisten löydöksien mukaan. Sairautta voi olla vaikea erottaa hengitystieinfektiosta.
Keuhkojen kuuntelussa voi kuulua hienojakoisia inspiratorisia rahinoita.
Keuhkokuvassa on normaali löydös tai alalohkoihin painottuen laaja-alaista pienitäpläistä kuviolisää ja/tai läiskittäisiä keuhkokuumetyyppisiä tiivistymiä.
Alkuvaiheessa lasko ja CRP ovat usein koholla, ja veren valkosolujen määrä on lisääntynyt.

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Voimakkaasti oireileva potilas lähetetään päivystyksellisesti erikoissairaanhoitoon. Taudinmääritys tapahtuu keuhkosairauksien yksikössä, jossa diagnostiset tutkimukset tehdään viipymättä. Sairausloman aikana löydökset voivat normaalistua ja taudinmääritys vaikeutua.

Useimmilla potilailla on allergeenispesifisiä IgG-luokan vasta-aineita, jotka osoittavat altistumisen.
Keuhkokuvassa tai ohutleiketietokone-tomografiakuvissa todetaan muutoksia.

Spirometriassa voidaan todeta restriktiivinen ventilaatiohäiriö, diffuusiokapasiteetti ja valtimoveren happiosapaine tai -kyllästeisyys voi olla pienentynyt.
Bronkoalveolaarihuuhtelussa voidaan todeta lymfosytoosi tai keuhkobiopsiassa alveoliittiin sopivat muutokset.

Hoito/kuntoutus

Ensisijainen hoito on altistumisen välttäminen. Potilas on sairauslomalla, kunnes tauti on parantunut. Toipumisen jälkeen maanviljelijät voivat usein jatkaa työtään moottoroidun hengityssuojaimen avulla.

Ennuste

Yleensä keuhkofunktio palautuu lähelle normaalia, mikäli tauti diagnosoidaan ja hoidetaan ajoissa. Taudin uusiutumisen vaara on suuri, jos altistuminen jatkuu. Pitkäaikainen tai uusiutuva hoitamaton tauti voi johtaa keuhkofibroosiin ja keuhkolaajentumaan.