Keuhkosyöpä

Noin 5 % Suomessa vuosittain todettavista noin 2 000 keuhkosyövästä on asbestialtistumisen aiheuttamia eli vajaat sata vuodessa. Keuhkosyvän ennuste vaihtelee riippuen mm. syöpätyypistä ja sen levinneisyydestä.

Keuhkopussin syöpä eli mesoteliooma

Keuhkopussin syöpiä eli mesotelioomia todetaan Suomessa vuosittain 60–80 tapausta. Mesoteliooman latenssiaika altistumisen alkamisesta on tavallisesti 30–50 vuotta.

Useimmat mesotelioomatapaukset ovat asbestin aiheuttamia. Krokidoliittii eli siniasbesti aiheuttaa suuremman mesotelioomariskin kuin muut asbestikuidut. Vähäinenkin asbestialtistuminen lisää mahdollisuutta sairastua mesotelioomaan.

Mesoteliooma voi joskus esiintyä myös vatsakalvolla tai sydänpussissa. Mesoteliooman ennuste on huono.

Tutkimukset

Tutkimukset tehdään keuhkosairauksien yksiköissä, jotka konsultoivat tarpeen mukaan työlääketieteen asiantuntijoita asbestialtistumisen selvittämisessä.
Kun keuhkosyöpä- tai mesotelioomaepäilyn vuoksi tehdään keuhkohuuhtelututkimus (BAL) tai keuhkoleikkaus, samassa yhteydessä tulisi ottaa näyte asbestimääritystä varten.

Asbestikuitumäärityksiä tehdään Työterveyslaitoksella. Näytteiden lähetysohjeet ja lähetekaavake löytyvät Työterveyslaitoksen Pöly-, hiukkas- ja kuituanalyysit -palvelusivuilta.

Asbestialtistumisen selvittäminen

Asbestille on voinut altistua esimerkiksi seuraavilla työaloilla:

  • rakennusten purkutöissä
  • putki- tai lämpöeristystyössä
  • telakalla
  • jarru- tai kytkintöissä autokorjaamoissa
  • asbestituoteteollisuudessa tai asbestikaivoksessa
  • talonrakennusalalla.

Kaikkien keuhkosyöpään tai mesotelioomaan sairastuneiden mahdollinen asbestialtistuminen tulee selvittää esim. työhistoriakyselyn avulla.

Korvattavuus

Pääperiaatteena on se, että keuhkosyöpä korvataan ammattitautina, jos asbestipölyaltistumisen aiheuttama vaarasuhde on kaksi tai sitä suurempi huolimatta tupakointitaustasta.

Mesoteliooma korvataan ammattitautina, kun osoitetaan yli kymmenen vuotta aikaisemmin tapahtunut, vähäinenkin työperäinen altistuminen asbestille.

Asbestista aiheutuneissa kuolintapauksissa voidaan maksaa mm. hoitokuluja, hautauskuluja ja esim. perhe-eläkettä leskelle ja alle 18-vuotiaalle lapselle tietyin edellytyksin.