Keuhkosyöpä

Suomessa vuosittain todettavista noin 2500 keuhkosyövästä osa on asbestialtistumisen aiheuttamia. Noin 40-50 keuhkosyöpää vuodessa todetaan asbestialtistumisen pääasiallisesti aiheuttamaksi eli ammattitaudiksi. Tupakointi moninkertaistaa asbestialtistumiseen liittyvän keuhkosyöpäriskin.

Keuhkopussin syöpä eli mesoteliooma

Keuhkopussin syöpiä eli mesotelioomia todetaan Suomessa vuosittain noin 100 tapausta. Ammatissa asbestille altistuminen todetaan vuosittain n. 40-50 mesoteliooman aiheuttajaksi, jolloin kyse on ammattitaudista. Mesoteliooman latenssiaika altistumisen alkamisesta sairauden alkuun on tavallisesti 30–50 vuotta.

Useimmat mesotelioomatapaukset ovat asbestin aiheuttamia. Krokidoliittii eli siniasbesti aiheuttaa suuremman mesotelioomariskin kuin muut asbestikuidut. Vähäinenkin asbestialtistuminen lisää mahdollisuutta sairastua mesotelioomaan.

Mesoteliooma voi joskus esiintyä myös vatsakalvolla tai sydänpussissa.

Tutkimukset

Tutkimukset tehdään keuhkosairauksien yksiköissä, jotka konsultoivat tarpeen mukaan työlääketieteen asiantuntijoita asbestialtistumisen selvittämisessä.
Keuhkosyöpä- tai mesotelioomaepäilyn vuoksi tehtävän keuhkohuuhtelututkimuksen (BAL) yhteydessä tutkitaan yleensä myös ns. asbestikappaleiden määrä. Mahdollisen keuhkoleikkauksen yhteydessä tulisi ottaa näyte Työterveyslaitoksella tehtävää asbestikuitumääritystä varten.

Asbestikuitumäärityksiä tehdään Työterveyslaitoksella. Näytteiden lähetysohjeet ja lähetekaavake löytyvät Työterveyslaitoksen Pöly-, hiukkas- ja kuituanalyysit -palvelusivuilta.

Asbestialtistumisen selvittäminen

Asbestille on voinut altistua esimerkiksi seuraavilla työaloilla:

  • rakennusten purkutöissä
  • putki- tai lämpöeristystyössä
  • telakalla
  • jarru- tai kytkintöissä autokorjaamoissa
  • asbestituoteteollisuudessa tai asbestikaivoksessa
  • talonrakennusalalla.

Kaikkien keuhkosyöpään tai mesotelioomaan sairastuneiden mahdollinen asbestialtistuminen tulee selvittää esim. työhistoriakyselyn avulla.

Korvattavuus

Pääperiaatteena on se, että keuhkosyöpä korvataan ammattitautina, jos asbestipölyaltistumisen aiheuttama vaarasuhde on kaksi tai sitä suurempi huolimatta tupakointitaustasta.

Mesoteliooma korvataan ammattitautina, kun osoitetaan yli kymmenen vuotta aikaisemmin tapahtunut, vähäinenkin työperäinen altistuminen asbestille.

Asbestista aiheutuneissa kuolintapauksissa voidaan maksaa mm. hoitokuluja, hautauskuluja ja esim. perhe-eläkettä. Näistä lisätietoa saa sosiaalityöntekijältä.