Aiheuttajat ja yleisyys

Kaikki asbestilaadut voivat aiheuttaa keuhkopussin eli pleuran muutoksia. Asbestialtistumiseen liittyvät molemminpuoliset plakit näkyvät keuhkoröntgenkuvissa aikaisintaan 10 vuoden latenssiajan jälkeen, exsudatiivinen pleuriitti (keuhkopussin nesteily) voi ilmetä jo alle 10 vuoden latenssin jälkeen. Pyörötelektaasin ja viskeraalipleuran fibroosin kehittymisnopeus tunnetaan huonommin, jälkimmäinen vaatii kehittyäkseen luultavasti yhtä pitkän ajan kuin pleuran plakit.

Pleuraplakkien kehittymiseen riittää vähäisempi altistuminen kuin asbestoosiin. Asbestin aiheuttamia hyvänlaatuisia pleuran sairauksia todetaan noin 350-400 vuosittain, valtaosa näistä on pleuran plakkitapauksia.

Pitkään asbestille altistuneita Suomessa on tällä hetkellä elossa arviolta 50 000. Nykyään tehtävissä rakennusten purkutöissä asianmukaiset suojaimet oikein käytettyinä suojaavat asbestille altistumiselta, kun purkutyö tehdään asianmukaisilla menetelmillä.

Oireet

Pleuran plakit ja pyöröatelektaasit eivät yleensä aiheuta mitään oireita ja ne todetaan yleensä sattumalöydöksinä keuhkojen kuvantamisen yhteydessä. Laaja-alaiset pleuran plakit ja viskeraalipleuran fibroosi voivat aiheuttaa keuhkojen toiminnan restriktiivisen aleneman, ja oireena on hengenahdistusta.

Tutkimukset

Keuhkopussin kalkkeumat näkyvät usein tavallisessa keuhkokuvassa, mutta tarkempi diagnostiikka ja viskeraalipleuran fibroosin tai pyöröatelektaasin toteaminen vaatii keuhkojen tietokonekuvausta.

Mikäli asbestille altistuneella todetaan keuhkokuvassa asbestisairauteen viittaavia löydöksiä, ovat jatkotutkimukset keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalla aiheellisia.

Seuranta

Aiemmin asbestille altistuneen röntgenkuvaukset ja muut tutkimukset tehdään kliinisen harkinnan mukaan; tietyn väliajoin toistuvalla kuvantamisella ei saavuteta hyötyjä.

Ennuste ja kuntoutus

Asbestiplakit tai pyöröatelektaasit eivät yleensä aiheuta oireita, joskin hyvin laaja-alaisina ne voivat aiheuttaa pysyvän ja merkittävän keuhkojen toiminnan häiriön.

Työssään asbestille altistuneelle asbestin aiheuttamat sairaudet korvataan ammattitauteina, mikäli altistuminen katsotaan riittäväksi aiheuttamaan kyseisen sairauden. Ammattitautikorvausten määrään vaikuttaa oleellisesti sairaudesta aiheutuva haitta, joka keuhkopussin sairauksissa on yleensä vähäinen.

Kuntoutustoimenpiteet tulevat harvemmin kyseeseen keuhkopussin sairauksissa.