Aiheuttajat ja yleisyys

Hengitettyinä asbestikuiduilla on taipumus jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa tulehdusreaktion kautta keuhkopussin fibrotisoitumista ja kalkkeutumista sekä keuhkokudoksen fibroosimuutoksia eli asbestoosia.

Asbestoosin kehittyminen vaatii pitkäaikaisen, kohtalaisen voimakkaan tai voimakkaan asbestialtistumisen. Altistumisen ja sairastumisen välillä on yleensä pitkä, vähintään 10 vuoden viive. Suomessa on todettu viime vuosina 60–90 asbestoositapausta vuodessa.

Oireet

Potilas voi olla oireeton tai oireena voi esiintyä yskää ja rasitushengenahdistusta taudin vaikeusasteesta riippuen.

Kohtalaisesti tai voimakkaasti asbestille altistuneita, joille ei ole kehittynyt asbestisairauksia, seurataan työterveyshuollossa työuran aikana ja sen jälkeen perusterveydenhuollossa kolmen vuoden välein.

Asbestille altistuneet työntekijät, joilla todetaan keuhkokuvassa asbestisairauteen viittaavia löydöksiä on syytä lähettää jatkotutkimuksiin keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalle.

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Jatkotutkimuksissa selvitetään asbestille altistumisen määrä, tehdään kliininen lääkärintutkimus, tutkitaan keuhkoröntgenkuva sekä tehdään ohutleiketietokonekerroskuvaus ja keuhkojen toimintakokeet (spirometria ja diffuusiokapasiteetti).

Keuhkoputkien tähystyksessä otettavasta BAL-huuhtelunäytteestä voidaan tarvittaessa määrittää asbestikappaleet.

Sidekudoslisä aiheuttaa restriktiivisen keuhkojen toimintahäiriön ja vaikeuttaa hengityskaasujen kulkua siten, että kokonaisdiffuusiokapasiteetti ja spesifinen diffuusiokapasiteetti alenevat.

Erotusdiagnostiikassa huomioidaan muut interstitiaaliset keuhkoparenkyymisairaudet.

Ennuste ja kuntoutus

Asbestoosi alentaa työkykyä, jos keuhkojen toimintakokeet ovat selvästi huonontuneet. Asbestoosipotilaita seurataan kolmen vuoden välein keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalla.

Asbestoosin ennuste on yksilöllinen, tauti voi edetä tai pysyä lievänä. Keuhkojen sidekudoslisä (fibroosi) on pysyvää, joten asbestoosi ei voi parantua eikä siihen ole hoitoa.

Asbestoosipotilaan keuhkosyöpä korvataan ammattitautina. Asbestoosiin sairastuneiden kuntoutuksesta vastaavat tapaturmavakuutusyhtiöt.