Aiheuttajat ja yleisyys

Hengitettyinä asbestikuiduilla on taipumus jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa tulehdusreaktion kautta keuhkopussin fibrotisoitumista ja kalkkeutumista sekä keuhkokudoksen fibroosimuutoksia eli asbestoosia.

Asbestoosin kehittyminen vaatii pitkäaikaisen, kohtalaisen voimakkaan tai voimakkaan asbestialtistumisen. Altistumisen ja sairastumisen välillä on yleensä pitkä, vähintään 10 vuoden viive. Suomessa on todettu viime vuosina 30-40 asbestoositapausta vuodessa.

Oireet

Potilas voi olla oireeton tai oireena voi esiintyä yskää ja rasitushengenahdistusta taudin vaikeusasteesta riippuen.

Asbestille altistuneet työntekijät, joilla todetaan keuhkokuvassa asbestisairauteen viittaavia löydöksiä, on syytä lähettää jatkotutkimuksiin keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalle.

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Jatkotutkimuksissa selvitetään asbestille altistumisen määrä, tehdään kliininen lääkärintutkimus, tutkitaan keuhkoröntgenkuva sekä tehdään ohutleiketietokonekerroskuvaus ja keuhkojen toimintakokeet (spirometria ja diffuusiokapasiteetti).

Keuhkoputkien tähystyksessä otettavasta BAL-huuhtelunäytteestä voidaan tarvittaessa määrittää asbestikappaleet.

Sidekudoslisä aiheuttaa restriktiivisen keuhkojen toimintahäiriön ja vaikeuttaa hengityskaasujen kulkua siten, että kokonaisdiffuusiokapasiteetti ja spesifinen diffuusiokapasiteetti alenevat.

Erotusdiagnostiikassa huomioidaan muut interstitiaaliset keuhkoparenkyymisairaudet.

Ennuste ja kuntoutus

Asbestoosi alentaa työ- ja toimintakykyä, jos keuhkojen toimintakokeet ovat selvästi huonontuneet. Asbestoosipotilaita seurataan kolmen vuoden välein keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalla. Säännöllinen seuranta voidaan lopettaa, jos n. kymmenen vuoden seurannassa taudissa ei todeta etenemistä.

Asbestoosin ennuste on yksilöllinen, tauti voi edetä tai pysyä lievänä. Keuhkojen sidekudoslisä (fibroosi) on pysyvää, joten asbestoosi ei voi parantua eikä siihen ole hoitoa.

Asbestoosipotilaan keuhkosyöpä korvataan ammattitautina. Asbestoosiin sairastuneiden kuntoutuksesta vastaavat tapaturmavakuutusyhtiöt.