Hermostohaittavaikutuksia ja liuotinaivosairauden oireita seulotaan validoidulla ja herkällä hermosto-oirekysely Euroquestilla (EQ), joka on todettu ensisijaiseksi ja toimivaksi työterveyshuollon seulontamenetelmäksi. Ilman strukturoitua kyselyä liuotinten keskushermostohaittavaikutukset ovat vaikeasti todettavia, sillä ne kehittyvät vähitellen ja oireet ovat kognitiivisen kuormittumisen yleisoireita, joiden taustalla voi olla useita tekijöitä. Alla on EQ-kyselyn pidempi ja lyhyempi versio sekä tulkintaohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Liuottimille altistumista selvitetään parhaiten strukturoidulla kyselyllä, joka auttaa työntekijää muistamaan koko työuran aikana tehtyjä tehtäviä. Alla löytyy altistumiskysely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Erotusdiagnostiikassa pyritään huomioimaan myös ei-työperäiset tekijät. Oireiden tavallisimpia ei-työperäisisä syitä ovat päihteiden käyttö, masennus, uniapnea ja muut krooniset unihäiriöt, hypotyreoosi sekä etenevät degeneratiiviset muistisairaudet. Alustava erotusdiagnostiikka kannattaa aloittaa työterveyshuollossa. Muut sairaudet eivät kuitenkaan sulje pois työperäistä liuotinaivosairautta.

Lomakkeet

Euroquest-kysely (pitkä)

Euroquest-kysely (lyhyt)

Euroquest-förfrågan (lång)

Euroquest-förfrågan (kort)

Euroquest-questionnaire (long)

Euroquest-questionnaire (short)

Euroquest-kyselyn tulkintaohjeet

Euroquest-förfrågan tolkningsguide