Äkillinen, voimakas kertaluonteinen biologinen pölyaltistus voi aiheuttaa orgaanisen pölyn aiheuttaman toksisen oireyhtymän (Organic Dust Toxic Syndrome, ODTS). Taudin mekanismia ei tunneta. On arvioitu kyseessä olevan ei-allerginen keuhkorakkuloiden epäspesifinen tulehdus, jonka aiheuttajaksi epäillään homeiden mykotoksiineja ja bakteereiden endotoksiineja.

Aiheuttajat, riskialat

Biologiset pölyt tai niistä vapautuvat aineosat voivat suurina määrinä voivat aiheuttaa ODTS:n. Oireet ovat varsin yleisiä joissakin ammateissa, joihin liittyy altistumista biologisille pölyille, kuten maanviljelijöillä (jopa 30 prosentilla on kuvattu oireita) ja sienimöiden työntekijöillä.

Oireet

Oireisto on moninainen ja muistuttaa allergisen alveoliitin oireita. Oireet alkavat usein 4–8 tuntia altistumisen jälkeen, ja niihin kuuluvat kuume ja vilunväreet, yskä, lihas- ja nivelkivut, flunssainen olo. Usein myös silmä- ja ylähengitystieoireet kuuluvat kuvaan. Oireet saattavat olla pahimmat altistuksen alkaessa tauon jälkeen ja lievittyvät altistuksen toistuessa.

Tutkimukset perusterveydenhuollossa

Hengitystieinfektiot suljetaan pois. Keuhkoista voidaan kuulla pienirakkulaisia rahinoita, ja veren valkosolut ovat usein lisääntyneet. Keuhkokuva on yleensä normaali, eikä keuhkojen toimintakokeissa yleensä todeta muutoksia.

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Diagnostiikka nojaa pitkälti toistuvan kuumeen toteamiseen yhdessä muiden, vaihtelevassa määrin esiintyvien oireiden kanssa. Allerginen alveoliitti ja muut sairaudet suljetaan pois. Poikkeavia radiologisia tai pysyviä keuhkojen toimintakoemuutoksia ei todeta.

Hoito

Yleensä ei erityistä hoitoa tarvita, sillä altistuksen loputtua ODTS:n oireet jäävät pois. ODTS-oireyhtymästä ei yleensä aiheudu pysyviä muutoksia keuhkojen toimintaan, mutta tutkimuksia sairauden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole vielä tehty. Hengityssuojainten käyttöä on syytä tehostaa.