Aiheuttajat

Silikoosin aiheuttaa kiteinen piidioksidipöly eli kvartsi-, tridymiitti- tai kristobaliittipöly. Silikoosi vaatii kehittyäkseen yleensä yli 10 vuoden altistumisen piidioksidipölylle, latenssiaika on kuitenkin tavallisesti yli 20 vuotta.

Sekapölykeuhkolla tarkoitetaan tilaa, jossa kvartsipöly yhdessä rauta- tai muun epäorgaanisen pölyn kanssa aiheuttaa keuhkofibroosin. Fibroosi on tällöin tavallisesti epäsäännöllinen rakenteeltaan. Varsin usein on voinut olla altistumista sekä kvartsipölylle että asbestipölylle, jolloin fibroottisen taudin kuva saattaa olla monimuotoinen.

Yleisyys

Viime vuosina silikoositapauksia on todettu ainoastaan 5–10 tapausta vuodessa. Kiteiselle piidioksidipölylle altistuvia arvioidaan olevan tätä nykyä lähes 30 000, valtaosa rakennusalalla.

Tutkimukset perusterveydenhuollossa

Kvartsipölyaltistuminen aiheuttaa työterveyshuollossa määräaikaistarkastustarpeen, jos altistuminen on asteeltaan merkitsevä. Silikoosin kliininen ilmentymä on keuhkoröntgenkuvassa havaittava pienitäpläisyys. Potilas on silikoosin varhaisessa vaiheessa oireeton. Kun yksittäiset pesäkkeet sulautuvat laajemmiksi varjostumiksi, ilmaantuu hengitystieoireita. Keskeisin oire on rasituksessa esiintyvä hengenahdistus.

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa: epäiltäessä silikoosia työterveyslääkärin on paras tehdä lähete oman alueensa yliopistollisen keskussairaalan työlääketieteen poliklinikalle tai Työterveyslaitoksen työlääketieteen poliklinikalle.

Ennuste

Silikoosi huonontaa hengityksen toimintaa vasta, kun sairaus on edennyt varsin pitkälle. Silikoosiin sairastuneen ei tule jatkaa työskentelyä altistavassa ammatissa, varsinkaan silloin, jos silikoottinen prosessi on aktiivi. Tällöin tulevat kyseeseen ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet alkaen sijoituksesta altisteettomaan työhön.

Työkyvyttömyyseläke saattaa tulla kyseeseen joissain tapauksissa, etenkin jos keuhkojen toiminta on kokonaisuudessaan selvästi heikentynyt. Silikoosipotilailla on varsin usein myös samanaikainen krooninen keuhkoputkentulehdus (COPD).

Silikoosiin sairastuneilla on kohonnut riski sairastua tuberkuloosiin, tila (silikotuberkuloosi) korvataan ammattitautina. Silikoosiin sairastuneen keuhkosyöpä korvataan myös ammattitautina.