osasairausvapaa1

Osasairausvapaa tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osasairausvapaalla oleva henkilö on työkyvytön, mutta hän selviytyy osasta työtehtävistään. Tämän arvion tulee perustua työolot tuntevan lääkärin arvioon. Varhaisilla työkykyyn liittyvillä joustavilla ratkaisuilla lyhennetään sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen liittyvää aikaa ja ehkäistään myöhempää työkyvyn menetystä.

Työkyvyttömyydestä huolimatta henkilö voi selviytyä osasta työtehtävistään silloin, kun

  • pysyvän työkyvyttömyyden uhkaa ei ole
  • kokoaikainen sairauspoissaolo tai sen jatkaminen ei ole välttämätöntä
  • sairauspoissaolo ei tue kuntoutumista
  • sairauspoissaolo aiheuttaa potilaalle pitkittyvän työkyvyttömyyden tai työelämästä syrjäytymisen riskin.

Osasairauspäiväraha on Kelan myöntämä etuus

Osasairausvapaan ajalta Kela maksaa osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahajakson aikana henkilön työajan tulee vähentyä 40-60 % kokoaikaisesta työajasta. Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä eikä toipumista. Työjärjestelyn tulee kestää 12-120 arkipäivää (vähintään 12 arkipäivää).

Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle, jos tämä maksaa osa-aikatyön ajalta työntekijälle kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta muuta kuin täyttä palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle.

Tarkemmat tiedot Kelan sivuilla: www.kela.fi/osasairauspaivaraha

Kokemukset osasairausvapaasta ovat myönteisiä

Osasairauspäivärahaa käyttäneiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käsityksen mukaan etuutta voi käyttää lähes minkä tahansa sairauden yhteydessä. Osasairauspäivärahaa on hyödynnetty eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveyden häiriöiden ja esimerkiksi kasvaimista johtuvien sairauksien yhteydessä.

Työhön palaajan työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä. Palaajan työkykyisyyttä tulisi arvioida realistisesti, mihin hän oikeasti pystyy ja mihin ei. Työtehtävien tulisi myöskin olla mielekkäitä. Osasairausvapaalla olleen henkilön tulee etuusjakson jälkeen palata entiseen kokoaikaiseen työhönsä.