Työpaikan esteettömyydellä tarkoitetaan työpaikkarakennuksen saavutettavuutta, liikkumis- ja toimimisesteettömyyttä rakennuksessa, ergonomista työympäristöä, joustavaa työn organisointia, tasa-arvoista kohtelua, helppokäyttöisiä työvälineitä ja kaikkien saavutettavissa olevia palveluja. Työpaikan esteettömyys helpottaa kaikkien työtä. Erityisen tärkeää esteettömyys on osatyökykyisille ja ikääntyneille työntekijöille.

ESTE-arviointilomakkeessa huomio kiinnitetään henkilön koko työpäivään ja työmatkan kulkemiseen. Esteettömyyttä arvioidaan havainnoimalla henkilön työtä ja toimintaa sekä haastattelemalla henkilöä. Työntekijä voi täyttää lomakkeen myös etukäteen itsenäisesti, jolloin lomake toimii yhteisen keskustelun pohjana.

ESTE-arviointilomake suomeksi (doc)

ESTE-arviointilomake suomeksi (pdf)

ESTE-arviointilomakkeen täyttöohje