TULE-vaivojen syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä ovat sellaiset työhön, vapaa-aikaan, elintapoihin tai perimään liittyvät tekijät, jotka joko yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa voivat lisätä yksilön todennäköisyyttä sairastua.

tule-vaivat1

TULE-terveyden edistäminen työpaikalla

Työpaikalla tehtävät toimenpiteet liittyen esimerkiksi ergonomiaan tai työjärjestelyihin ovat avainasemassa ehkäistäessä tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä niistä aiheutuvaa haittaa työssä.

Ergonomian avulla työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan ja järjestetään vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Yksittäiset tekniset muutokset eivät useinkaan riitä, vaan työtä tulee tarkastella kokonaisuutena. Onnistuneilla ergonomisilla toimenpiteillä parannetaan paitsi henkilöstön turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, myös työpaikan häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Työjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet, kuten työkierto, työnjako, osaaminen sekä toimivat työvälineet, ovat hyödyllisiä sekä ennaltaehkäistäessä liikuntaelinvaivoja että helpotettaessa liikuntaelinvaivasta kärsivän työntekijän selviytymistä työstään.

Työn kuormittavuus vähenee ergonomisilla työtavoilla

Omien työtapojen ergonomian kehittäminen on hyvä keino vähentää työn kuormittavuutta ja siten vaikuttaa omaan tuki- ja liikuntaelinterveyteen.

Mieti työpaikalla esimerkiksi seuraavia järjestelyjä ja keskustele niistä esimiehesi, työtovereittesi ja työterveyshuollon kanssa:

  • Onko taakkojen nostaminen aina tarpeen?
  • Voisinko käyttää nostamisessa jotain apuvälinettä tai voisinko pyytää työkaveria avuksi?
  • Voisinko käyttää taakkojen siirrossa vaunua tai kärryä?
  • Onko työtuolini ja -pöytäni säädetty oikein?
  • Voisinko tehdä työtäni välillä istuen ja välillä seisten?

Liikunnan harrastaminen avainasemassa

Liikunnan harrastaminen on tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuten monen muunkin kansansairauden ehkäisyn perusta.

Tuki- ja liikuntaelimillä on sairauksien ehkäisyssä erityisasema, koska niiden hyvän terveyden ja toimintakyvyn varassa on muiden kansansairauksien ehkäisy.

Terveen ihmisen pitäisi harrastaa kohtuullisen paljon kuormittavaa kestävyysliikuntaa vähintään 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa.

Liika liikunnan harrastaminen ei kuitenkaan lisää liikuntaelinten terveyttä vaan voi päinvastoin olla selkäkipujen riskitekijä. Monissa liikuntalajeissa sattuu myös tapaturmia, joissa liikuntaelimet voivat vaurioitua. Vammojen jälkitiloina voi syntyä nivelrikkoa ja muita pitkäaikaisia kiputiloja. Valitse siis itsellesi sopiva ja turvallinen liikunnan harrastamisen muoto.

Tupakointi, lihavuus ja uni vaikuttavat

Tupakoinnin ja lihavuuden tiedetään erikseen ja yhdessä olevan terveydelle haitallisia ja lisäävän erityisesti sydän- ja verenkiertosairauksien riskiä. Uusin tieto vahvistaa tupakoinnin ja lihavuuden vaikutuksia myös selkäkipuun.

Lihavuus ja selkä

Tutkimuksissa on havaittu, että normaalipainoisella, tupakoimattomalla ja liikunnallisesti aktiivisella henkilöllä on selvästi pienentynyt selkäkivun riski verrattuna ylipainoiseen, vähän liikuntaa harrastavaan ja tupakoivaan. Aineenvaihduntatekijöillä, kuten ylipainolla ja diabeteksella, on yhteys myös olkapääsairauksiin ja rannekanavaoireyhtymään. Painon hallinnalla voidaan todennäköisesti ehkäistä selkäkipua.

Ylipaino vaikuttaa selkään monella tavalla, mutta tarkkaa vaikutusmekanismia ja eri tekijöiden yhteisvaikutuksia ei tunneta.

  • Lisääntynyt paino kuormittaa selkää
  • Lihavuus lisää selän rappeumamuutoksia
  • Lihavuus lisää veren tulehdustekijöitä ja voi sitä kautta vaikuttaa kipuun

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina

Tupakointi lisää monien muiden sairauksien ohella myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Tutkimusten mukaan tupakointi lisää selkäkivun riskiä erityisesti nuorilla. Tupakoinnin lopettaneilla on enemmän selkäkipua kuin kokonaan tupakoimattomilla, mutta vähemmän kuin tutkimushetkellä tupakoineilla. Tämä viittaa siihen, että nämä haittavaikutukset ovat tupakoinnin lopettamisen jälkeen ainakin osittain poistuvia. Kuten monessa muussakin sairaudessa tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina.

Tupakointi vaikuttaa selkään monella tavalla. Tutkimusten perusteella tupakointi voi supistaa selkärangan verisuonia ja heikentää kudosten ravitsemusta. Pitemmällä aikavälillä tupakointi voi johtaa selkärangan verisuonien haitallisiin muutoksiin. Tupakointi vaikuttaa selän välilevyjen aineenvaihduntaa säätelevien geenien toimintaan ja tupakointi lisää veren tulehdustekijöitä ja voi sitä kautta vahvistaa kipua.

Unihäiriöt voivat lisätä kivun kokemista

Univaikeudet lisäävät liikuntaelinten kipujen ja sairauksien riskiä ja heikentävät vaivoista kärsivän toimintakykyä. Unihäiriöt ovat usein seurausta ylikuormittumisesta ja stressistä. Unihäiriöissä veren tulehdustekijöissä tapahtuu muutoksia, jotka voivat lisätä kivun kokemista. Pitemmällä aikavälillä unihäiriöihin liittyvät sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt voivat johtaa verenpaineen nousuun ja ylipainoon ja vaikuttaa sitä kautta liikuntaelinten terveyteen.