Monet asiantuntijatyötä tekevistä kamppailevat ajanhallinnan haasteiden kanssa. Ratkaisuja niihin haetaan yleensä omaa työtä ja toimintatapoja muokkaamalla. Ajanhallinta edellyttää kuitenkin aina yhteistyötä, sillä kukaan ei hallitse aikaa yksin.

Nopeasti muuttuva työelämä edellyttää työyhteisöjen, työryhmien ja verkostojen ajanhallinnan keinojen risteytymistä.

Ota käyttöösi työkaluja, joilla ratkaiset ajankäytön ongelmia ja nostat asian esille työpaikallasi. Työkalut soveltuvat organisaation ylimmälle johdolle, esimiehille, työryhmille ja asiantuntijoille.

Fokus kateissa, aika palasina? Ajanhallinta asiantuntijatyössä -opas

Oppaassa on kuvattu sitä, kuinka ajankäytön ongelmat eivät ole vain yksilön, vaan koko organisaation vastuulla. Esimiehille ja asiantuntijoille suunnattu opas auttaa palauttamaan työn fokuksen oleelliseen.

ohjeet-organisaation-toimijoille-kuva

>> Lataa opas käyttöösi

Fokuskello

Pomodoro-tekniikkaan perustuvan Fokuskellon käyttö auttaa keskittymään. Se sopii yksilö- ja työryhmätyöskentelyn tehostamiseen. Pomodoro-tekniikassa on kyse siitä, että työskennellään esimerkiksi 25 minuutin jaksoissa ja pidetään sen jälkeen lyhyt tauko. Kello madaltaa toimeen tarttumisen kynnystä ja vähentää keskittymistä heikentäviä häiriöitä.


Työrauhaa WC-taulu

Työrauhaa häiritsevät usein eri syistä johtuvat keskeytykset. Humoristinen infografiikka esittelee keinoja, joilla organisaation eri tahot voivat edistää keskittymisrauhaa työpaikalla.

>> Lataa käyttöösi