VIRE-sovellus

  • on kehitetty työvuorojen vireysvaikutusten arviointiin
  • soveltuu kaikille toimialoille, joissa tehdään päivätyöstä poikkeavia työaikoja
  • perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon vireyden säätelystä  1,2
  • on tarkoitettu työnantajan, HR-henkilöstön, työntekijän ja työterveyshuollon käyttöön
  • on käytössä ilmaiseksi verkossa

Sovelluksen avulla voi

  • arvioida nykyisten työaikajärjestelyiden vaikutusta vireyteen niin sanotun liikennevalomallin avulla (esimerkiksi vihreä = vuorot, joissa on matala uneliaisuuden riski; punainen = vuorot, joissa on korkea uneliaisuuden riski)
  • vertailla vaihtoehtoisia työvuorojärjestelyitä niiden vireysvaikutusten suhteen
  • seurata pidemmällä aikavälillä työvuorojärjestelyiden vireysvaikutusten kehitystä

Sovelluksen avulla ei voi

  • arvioida yksittäisen henkilön vireyttä työssä
  • päättää työvuorojärjestelyistä ottamatta huomioon muita työvuorojärjestelyihin vaikuttavia tekijöitä

VIRE-sovellusta kehitetään edelleen ja siksi palaute on tervetullutta. Sitä voi antaa sovelluksen sivulla olevan linkin kautta.

Menetelmän ovat kehittäneet Työterveyslaitos, Tukholman yliopisto (Stressforskningsinstitutet), Liikenteen turvallisuusvirasto ja Portin Productions AB. Sovelluksen kehittämistä ovat rahoittaneet Liikenteen turvallisuusvirasto, Työsuojelurahasto ja NordForsk, Nordic Program on Health and Welfare (74809).

 

1 Åkerstedt T, Folkard S. (1995). Validation of the S and C Components of the Three-Process Model of Alertness Regulation. Sleep 1995, 18(1):1-6.
2 Åkerstedt T, Folkard S, Portin C. Predictions from the three-process model of alertness. Aviation, Space and Environmental Medicine 2004; 75(3, Suppl.):A75–83.