Flunssa_niisto

Koronavirus

Tutustu Työterveyslaitoksen koronavirusohjeisiin työpaikoille
Lisätiedot: viestinta@ttl.fi 

Työterveyshuollon ammattilainen – haluatko tuoreet tiedot infektioasioista suoraan sähköpostiisi?

Työterveyslaitos välittää THL:n infektiouutiset työterveyshuollon ammattilaisille sähköpostilla. Voit liittyä jakelulistalle  lähettämällä tilauksen osoitteeseen kristiina.kulha(at)ttl.fi. Verkosta infektiouutiset löytyvät osoitteesta: www.thl.fi/infektiouutiset.

Kannattaa tutustua myös THL:n Infektiot-verkkosivuihin.

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ylläpitää varautumissuunnitelmaa influenssapandemiaa varten. Suunnitelman tarkoitus on ohjata pandemiaan varautumista terveydenhuollon hallinnon kaikilla tasoilla sekä tukea valmistautumista muilla hallinnonaloilla.

Työterveyslaitoksen rooli pandemiatilanteessa

Työterveyslaitos toimii asiantuntijalaitoksena työhön liittyvän influenssatartunnan riskinarvioinnissa sekä torjuntatoimien suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti työterveyshuollon osalta.

Työterveyslaitos laatii yhteistyössä työsuojeluviranomaisen ja THL:n kanssa ohjeet työntekijöiden suojaamisesta tartunnalta sekä työssä tarvittavista suojaimista ja niiden käyttöperiaatteista. Lisäksi se arvioi, millaisia suojaimia ja suojavaatetusta kussakin altistavassa työssä tarvitaan.

Työterveyslaitos valmistelee yhteistyössä STM:n kanssa työterveyshuollon tehtävät ja toimintaperiaatteet pandemian varalle siten, että ne ovat yhteensopivat muun terveydenhuollon kanssa. Havainnolliset ohjeet suojainten käytöstä ja tietoa niiden käyttöä koskevasta koulutuksesta löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta (www.ttl.fi). Työterveyslaitos on valmistellut ohjeita ja koulutusta työterveyshuolloille ja niitä tarvitseville ammattiryhmille.

Työterveyshuollolla on luonnollinen rooli hoitamiensa yritysten henkilöstön neuvonnassa ja ohjaamisessa pandemian aikana. Työterveyshuoltojen osallistumisesta muuhun pandemian aikaiseen toimintaan on hyvä sopia etukäteen alueellisissa varautumissuunnitelmissa. Samalla on syytä selvittää mahdolliset kustannuskysymykset.