Suomi on matalan tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa. Tuberkuloosia esiintyy paljon mm. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, Intiassa, Afganistanissa, Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Baltian maat olivat suuren ilmaantuvuuden maita vielä 2000-luvun alussa. Lääkkeille vastustuskykyistä MDR (multi-drug-resistant) tuberkuloosia esiintyy paljon lähialueillamme mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltian maissa.

Lähtö- ja paluutarkastukset suoritetaan erittäin suuren tuberkuloosin ilmaantuvuuden maihin (ilmaantuvuus yli 150/100 000, THL Maaluettelo), Baltian maihin, Venäjälle, Valko-Venäjälle tai Romaniaan terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan tehtäviin ja kyseisille aloille opiskelemaan lähteville silloin, kun riskimaassa oleskelun arvioidaan kestävän vähintään kolme kuukautta. Harkinnanvaraisesti tarkastetaan muitakin. Tarkastukset ovat työsuhteessa oleville lakisääteisiä.

Suomessa sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kaikissa alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimiville työntekijöille on tehtävä terveystarkastus työterveyshuollossa ennen töiden aloittamista tartuttavan tuberkuloosin poissulkemiseksi. Tarkastukset kohdistetaan työntekijöihin, jotka:

  • ovat syntyneet/ oleskelleet vähintään 12kk/ työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa, jossa tuberkuloosinilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna Suomeen (>150/100 000/v). Vastasyntyneiden lasten hoitotehtäviin menevillä tarkastukset tehdään vastaavasti korkean ilmaantuvuuden maista (>50/100 000) tuleville.
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita,
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen

Ohjeita ulkomaille töihin lähtevälle ja terveydenhuollolle tuberkuloosiin liittyen

Tuberkuloosin terveystarkastusohje koskien ulkomaille terveydenhuolto- tai sosiaalialalle töihin tai opiskelemaan lähteviä (pdf)

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työtehtäviin lähteville (pdf)

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin pidempiaikaisesti lähteville (pdf)

Muualla verkossa

THL: Tuberkuloosin tartunnanjäljitys ohje (pdf)

THL: Työntekijälle tehtävät terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet – THL (pdf)