Työterveysyhteistyön arviointityökalu pohjautuu tutkimus- ja kehittämistyöhön. Se auttaa sinua arvioimaan yhteistyötä eri näkökulmista, jotka ovat vaikuttavuuden kannalta merkityksellisiä.

 • Kuka vastaa työpaikan työterveysyhteistyöstä?
 • Millä tavalla teemme yhteistyötä käytännössä?
 • Mitkä tiedot ovat käytettävissä ja ohjaavat yhteistä päätöksentekoamme?
 • Minkälaista vuoropuhelua käymme?
 • Miten läpinäkyvää yhteistyömme ja tapamme toimia oikeastaan ovat?
 • Miten johdonmukaista yhteistyömme on konkreettisiin tarpeisiin sekä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Nämä edustavat muutamia näkökulmia, joita on syytä tarkastella yhdessä – työpaikan, työyhteisöjen sekä yksilön näkökulmasta.

Arvioikaa työterveysyhteistyötänne yhdessä!

Varatkaa aikaa työterveysyhteistyönne arvioimiselle – se kannattaa. Työterveysyhteistyön arviointityökalu soveltuu parhaiten käytettäväksi työpaikalla, jossa henkilöstömäärä on 20 tai enemmän.

Siirry arviointityökaluun: Yhteisarvio

Parhaimman hyödyn saatte siitä työterveysyhteistyökumppaninne kanssa, kun tutustutte alla oleviin käyttöohjeisiin:

 • Sopikaa arviointityökalun käytöstä työterveysyhteistyökumppanin kanssa.
 • Työkalu soveltuu käytettäväksi arviointiin yhden työpaikan edustajan ja yhden työterveysyksikön edustajan kesken.
 • Sopikaa keskenänne, kumpi teistä aloittaa arvioinnin vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Ensimmäisen arvioijan vastattua kyselyyn, työkalu luo ja välittää sähköpostiviestin työterveysyhteistyökumppanille ja pyytää häntä suorittamaan arvioinnin vastaamalla vastaavaan kyselyyn.
 • Varatkaa aikaa kyselyyn vastaamiselle 20 minuuttia
 • Jos vastaat jälkimmäisenä kyselyyn, saat arviointityökalun välittämän sähköpostiviestin ja arviointiin kuuluvan linkin, kun ensimmäinen vastaaja on vastannut kyselyyn.
  Sähköposti tulee osoitteesta: noreply@yhteisarvio.ttl.fi
  Viestin otsikko on: Työterveysyhteistyön arviointi
 • Tarkista, ettei sähköpostiohjelmasi ohjaa viestiä roskapostien joukkoon
 • Arviointityökaluun syötettäviä sähköposteja käsitellään arviointityökalun käytön yhteydessä, jotta työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden vastaukset saadaan yhdistettyä yhteisarvioksi samaan raporttiin. Henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
 • Jokaisella arviointikaluun tietojaan syöttäneellä on oikeus tarkastaa tietonsa, muuttaa tai oikaista yhteystietojansa tai poistaa häntä koskevat henkilötiedot.
 • Tutustu tarkemmin arviointityökalun tietosuojaan: Tietosuojaseloste
 • Arviointityökalu yhdistää vastauksenne ja saatte yhteisen arviointiraportin.
  Arviointiraportti saapuu sähköpostiinne ja viestin otsikko on: Arviointiraportti  työterveysyhteistyöstämme
 • Raportti sisältää tuloksenne aihealueittain graafisesti esitettynä,
  yhdistäen niihin kirjaamanne huomiot.
 • Arviointityökalu tuottaa raporttiin merkintöjä kohtiin, joita on hyvä huomioida:
  Arvioinnissa esiintyy merkittävä eroavaisuus
  Puhekuplaikoni
  Arvioinnissa esiintyy heikko arvio
  Alaspäin menevä viivagrafiikka
 • Yhteinen keskustelu raportin pohjalta on osa työterveysyhteistyönne
  edelleenkehittämistä.
 • Raportti tarjoaa myös vinkkejä yhteistyön kehittämiseen.
 • Priorisoikaa yhdessä tarvittavia toimenpiteitä arvioinnin pohjalta
 • Seuratkaa ja arvioikaa yhteistyötä säännöllisin sovituin väliajoin.
 • Voitte käyttää arviointityökalua säännöllisesti yhteistyönne arviointiin esim. kerran vuodessa.