16.1.2019

Tiedote 01/2019, Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös työntekijöiden läheisten hyvinvointiin ja työpaikan tuottavuuteen.

– Perheystävällisyys on käytännön tekoja ja myönteistä suhtautumista, kiteyttää ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Työpaikan perheystävällisiä käytäntöjä ovat esimerkiksi nämä:

  • työaikojen joustavuus, kuten työaikapankki ja työaikaliukumat
  • mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja tehdä etätyötä
  • toimivat sijaisjärjestelyt ja tuki perhevapaalta palaaville
  • ylimmän johdon linjaukset ja toimintaohjeet esimiehille
  • sovitut pelisäännöt, tasapuolisuus ja avoin keskusteluilmapiiri
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen osana henkilöstöprosesseja
  • lastenhoito ja muut arkea helpottavat palvelut.

Epätyypilliset työajat hankaloittavat työ ja perhe -tasapainoa

Tutkimusten mukaan työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu Suomessa keskimäärin hyvin. Työterveyslaitoksen vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan 73 prosentilla työpaikoista arvioidaan, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin.

–Mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi työaikajoustoja kuitenkin vaihtelevat muun muassa toimialan ja ammattiaseman mukaan. Oleellista on tunnistaa ne työt, työaikamuodot ja elämäntilanteet, joissa perheystävälliset käytännöt ovat erityisen tärkeitä, Salla Toppinen-Tanner sanoo.

Työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla vaikeaa varsinkin yksinhuoltajille, omaishoitajille ja niille, joiden työajat ovat epätyypillisiä. Esimerkiksi vuorotyössä yhteensovittamista voidaan helpottaa julkaisemalla työvuorolistat riittävän ajoissa ja mahdollisimman pitkälle ajanjaksolle.

 Työpaikan kulttuuri ratkaisee, miten joustoja hyödynnetään

Työterveyslaitos kannustaa työpaikkoja luomaan perheystävällistä kulttuuria. Viime kädessä juuri kulttuuri ratkaisee, miten erilaisia joustoja ja muita käytäntöjä hyödynnetään.

– Myönteisessä työ ja perhe -kulttuurissa perheestä ja muusta elämästä saa puhua ja ne nähdään tärkeäksi asiaksi työntekijän hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta, Salla Toppinen-Tanner sanoo.

Uusi maksuton Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutusmateriaali työpaikkojen kouluttajille

Perheystävällisen kulttuurin ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi Työterveyslaitos on julkaissut Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutusmateriaalin. Se on tehty ensisijaisesti niille, jotka kouluttavat työpaikan avainryhmiä: johtoa ja esimiehiä, HR-asiantuntijoita, työsuojelutehtävissä toimivia, luottamusmiehiä tai työterveyshuollon ammattilaisia.

Koulutuksen tarkoitus on antaa tietoa ja herättää ajatuksia siitä, miten työn ja muun elämän yhteensovittamista voi edistää työpaikan eri rooleissa. Koulutuksen voi suorittaa pääosin verkon kautta. Siihen kuuluu tietopaketti, välitehtäviä ja lähikoulutusta.

Koulutuksen materiaali on maksutta saatavissa Työterveyslaitoksen verkkosivujen kautta. Kouluttajille on oma tietopakettinsa ja osallistujille omansa. Jos yritys haluaa kouluttaa henkilöstöään, kannattaa ensin yhden henkilön, esimerkiksi HR-asiantuntijan, perehtyä materiaaliin ja ryhtyä kouluttajaksi. Myös oppilaitokset ja erilaiset kouluttajaorganisaatiot voivat hyödyntää materiaalia ja tarjota koulutusta yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Maksuton koulutuspaketti on toteutettu osana hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa eli LAPE-kärkihanketta.

Tilaa koulutusmateriaali ”Perheystävälliseksi työpaikaksi! -kouluttajan työkalupakki” tästä 

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2517, salla.toppinen-tanner@ttl.fi , Twitter @salla_TT

erityisasiantuntija Jaana Vastamäki, sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto,
puh. 0295 163 468, 050 598 6486, jaana.vastamaki@stm.fi, Twitter @JaanaVastamaki