20.12.2016

Työpaikkojen perhemyönteisiä käytäntöjä on kartoitettu Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksessa. Kyselytutkimuksen tuloksia esittelevät tutkijat Salla Toppinen-Tanner ja Kaisa Kirves juuri julkaistussa Työelämän tutkimus –lehdessä.

Tutkimuksen kohteena olivat kaikki yli 10 työntekijän suomalaiset työpaikat, joiden työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille lähetettiin sähköinen kysely lokakuussa 2015. Kyselyyn vastasi 2715 työsuojeluhenkilöä 2345 työpaikalta.

Läheiset ihmissuhteet ja mieluisat harrastukset ovat tärkeä voimavara ihmiselle, mutta myös työn tekemiseen, sillä työntekijä ammentaa voimavaroja työhön ja palautuu työn kuormituksesta muun elämän alueella. Toisaalta työ määrittää arkista ajan ja voimavarojen käyttöä merkittävästi.

On työnantajankin etu, että työntekijä pystyy keskittymään ja suoriutumaan töistään hyvin, kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen ei aiheuta ylimääräistä kuormitusta, kirjoittajat korostavat.

Työpaikoilla on paljon keinoja tukea mahdollisuuksia osallistua työelämään

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen entistä paremmin voisi parantaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua työelämään. Paitsi perhepolitiikalla, myös jokaisella työpaikalla voidaan tukea työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Ensinnäkin työpaikalla voidaan tarjota sellaiset työskentelyolosuhteet, jotka mahdollistavat joustavat, työntekijälähtöiset työaika- ja muut järjestelyt.

Toiseksi muun elämän tarpeille myönteinen kulttuuri edistää käytäntöjen hyödyntämistä ja viestii tuesta ja välittämisestä. Henkilöstöprosesseilla voidaan lisäksi tukea yhteensovittamista osana henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä huolehtimisen prosesseja, tutkijat toteavat.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta työntekijät pitävät tärkeinä työpaikan tasapuolisia pelisääntöjä, asenteita ja johtamista.

Lähde: Työpaikat ottaneet käyttöön monia keinoja työn ja perheen yhteensovittamisessa Turun yliopisto