Hyvät veren rasva-arvot voivat edistää toipumista masennuksesta

Uudet tutkimustulokset vahvistavat terveellisten elämäntapojen ja liikunnan merkitystä: veren rasva-arvot ovat yhteydessä masennuksesta toipumiseen.

Veren rasva-arvoilla voi olla vaikutusta siihen, toipuuko ihminen masennuksesta. Tämä kävi ilmi Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Lontoon yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin lähes tuhatta masennusoireita kokevaa henkilöä viiden vuoden ajan.

Tutkijat selvittivät masennusoireiden uusiutumisen yhteyttä metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin, joita ovat muun muassa vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine ja verensokeri sekä epäedulliset veren rasva-arvot eli alhainen ”hyvä” HDL-kolesteroli ja korkea triglyseridipitoisuus.

Metabolinen oireyhtymä ei kokonaisuutena ollut yhteydessä masennuksesta toipumiseen, mutta sen osatekijöistä veren rasva-arvoilla oli merkitystä.

”Epäedulliset veren rasva-arvot heikensivät masennuksesta toipumisen ennustetta 15–20 prosenttia”, sanoo tutkimusprofessori Marianna Virtanen Työterveyslaitoksesta.

HDL-kolesteroli puhdistaa valtimoita

Masennuksesta toipumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten ihmisen perimä ja elämänhistoria, masennuksen vakavuus, saatu hoito ja ihmisen voimavarat. Marianna Virtanen korostaa, että veren rasva-arvot ovat vain yksi mutta mielenkiintoinen lisä tähän kokonaisuuteen.

”Hyvä” HDL kuljettaa kolesterolia pois verisuonista maksaan, mikä samalla estää verisuonia ahtautumasta. Valtimoiden ahtautumisesta johtuvan sepelvaltimotaudin taas on todettu altistavan masennukselle.

HDL-kolesterolin tavoitearvo on naisilla yli 1,2 ja miehillä yli 1,0 millimoolia litraa kohti (mmol/l). Triglyseridiarvo ei suositusten mukaan saisi kohota yli 1,7 mmol/l:n.

Näihin arvoihin voidaan vaikuttaa myös elintavoilla, erityisesti painonhallinnalla. HDL-kolesterolin voi saada kohoamaan lopettamalla tupakoinnin ja lisäämällä liikuntaa. Triglyseridejä puolestaan alentavat varsinkin laihdutus ja alkoholinkäytön vähentäminen.

Liikunta tekee hyvää monin tavoin

Masennuksen Käypä hoito -suosituksen mukaan liikunnasta on hyötyä osana masennuksen ehkäisyä ja hoitoa. Liikunta lisää mielihyvän tunnetta, keskeyttää masennusajatuksia ja kääntää huomion pois ikävistä asioista. Ryhmäliikunnan harrastaja voi lisäksi saada sosiaalista tukea.

Marianna Virtasen mielestä rasva-arvoihin liittyvät tutkimustulokset vahvistavat terveellisten elämäntapojen ja liikunnan merkitystä.

”Liikunnasta saa hyvää mieltä välittömästi, mutta jos jaksaa liikkua säännöllisesti, paino pysyy hallinnassa ja rasva-arvotkin voivat kohentua. Se, että koko kroppa on hyvässä kunnossa, edistää mielenterveyttä”, Virtanen sanoo.

Marja Sarkkinen

Jaa sisältö somessa!