Innostava esimies antaa porukkansa loistaa

Hyvän esimiehen ei tarvitse paistatella parrasvaloissa, vaan hän toimii työntekijöiden hyväksi. Hän sallii virheet eikä kanna kaunaa.
-

Innostava esimies ei mieti niinkään sitä, mitä työntekijät tekevät työpaikan ja esimiehen hyväksi. Häntä kiinnostaa enemmän, mitä hän itse voi tehdä työntekijöidensä hyväksi, jotta he kukoistavat ja pystyvät antamaan parhaansa. Työterveyslaitoksen Innostuksen sipiraali (INSPI) -hankkeen asiantuntijat ovat tehneet maksuttoman verkkokirjan Innostava esimies – Inspistä! Sen tavoitteena on antaa ideoita ja eväitä oman esimiestyön kehittämiseen. Kirjan mukaan Innostavan esimiestyön keskeisiä ulottuvuuksia ovat nämä:

1. Kannusta kehittymään

Innostava esimiestyö on motivoivaa, mahdollistavaa ja kannustavaa johtamista. Sitä leimaavat työntekijöiden rohkaiseminen aloitteellisuuteen ja heidän työssä kehittymisensä tukeminen.

2. Arvosta työntekijöitäsi ja heidän osaamistaan

Esimies tukee työntekijöiden ja työryhmän työtä, mutta kun työ on valmis, hän pystyy antamaan siitä kunnian omalle porukalleen. Esimiehen ei tarvitse paistatella parrasvaloissa, vaan hän toimii työntekijöiden hyväksi.

3. Ole aito ja rehellinen

Esimies tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hänen aito minänsä on mukana ammatillisessa roolissa. Hän tekee, minkä lupaa, eikä käytä valta-asemaansa väärin.

4. Salli virheet, anna anteeksi

Esimies on lämminhenkinen ja myötätuntoinen, vaikkei hän toimikaan työyhteisön terapeuttina. Hän osaa käsitellä virheitä oikeassa yhteydessä eikä yleistä niitä koskemaan jokaista tilannetta. Hän pystyy myös antamaan anteeksi eikä kanna kaunaa. Se mahdollistaa luottamuksen, jonka turvin työntekijät uskaltavat ottaa riskejä ja mennä mukavuusalueidensa ulkopuolelle.

5. Näytä suuntaa, näe tavoite

Esimiehellä on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan organisaation tulee kulkea. Hän keskustelee työntekijöiden kanssa siitä, mitä heiltä odotetaan. Esimies kuitenkin antaa työntekijöille mahdollisuuden päättää, mitkä ovat parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Kanna vastuuta kokonaisuudesta

Esimies ottaa vastuuta ja palvelee ensisijaisesti koko organisaation etua. Hänellä on näkemys organisaation pitkän ajan tavoitteista, joita hän edistää sosiaalisesti vastuullisella ja luotettavalla esimiestyöllä.  

Marja Sarkkinen

Jaa sisältö somessa!