Luova ajattelu vaatii intohimoa, sitkeyttä ja aikaa

Uusia ideoita tuottavaan ajatteluun tarvitaan suuri kiinnostus johonkin asiaan sekä halua ja aikaa pohtia sitä.

Uusi idea voi syntyä näennäisen helposti, silmänräpäyksessä. Luovan ajattelun taustalla on kuitenkin paljon työtä ja asiaan perehtymistä. Sitä ei voi oppia kopioimalla ylhäältä annettuja ohjeita.

Kirjassaan Kuinka ideat syntyvät? Saku Tuominen ja Jussi T. Koski pohtivat, mistä luovuudessa on kysymys ja miksi yksi ihminen saa ideoita ja toinen ei. Heidän mukaansa uusien ideoiden tuottamista edistävät muun muassa nämä asiat:

1. Asiantuntijuus

Luova ihminen hallitsee oman alansa ja asiansa. Hän tietää siitä paljon ja haluaa oppia koko ajan lisää. Pääsääntöisesti ihminen keksii uusia ajatuksia niistä asioista, jotka hän tuntee ja jotka ovat hänelle tärkeitä.

2. Sitkeys

Usein ajatellaan, että luovuudessa on kyse pelkästään lahjakkuudesta. Sitkeys voi kuitenkin olla jopa tärkeämpää, sillä lahjakkuuskin jalostuu luovuudeksi sitkeyden avulla. Luova ihminen ei kovin helposti heitä pyyhettä kehään.

3. Intohimo

Intohimo ja innostus ovat luovien prosessien polttoainetta. Ilman niitä ei välttämättä kestä vaikeuksia, jotka liittyvät uuden oppimiseen ja uusien ideoiden synnyttämiseen. Kun ihminen suhtautuu asiaan intohimoisesti, hän haluaa saada aikaan jotain entistä parempaa.

4. Epäonnistumisista oppiminen

Luovat ihmiset tekevät paljon ja myös epäonnistuvat usein. Olennaista on, että he oppivat epäonnistumisistaan ja kääntävät ne mahdollisuuksiksi. Juuri siksi he ovat luovia.

5. Ideoiden lainaaminen

Suuri osa ajattelusta on lainaamista ja kopioimista – joko tietoista tai tiedostamatonta. Luova ihminen osaa yhdistellä vanhoja ideoita totutusta poikkeavalla tavalla ja synnyttää niistä siten uusia ideoita.

Tämän taustalla on iso määrä kerättyä tietoa. Oma ideapankki karttuu, kun seuraa aikaansa, lukee, keskustelee, poimii ideoita ja virikkeitä ja kirjaa ne muistiin.

6. Aika ja lepo

Luovan työn näkökulmasta aikaa ei koskaan ole liikaa. Rajallinen aika kannattaa käyttää järkevästi. Siinä auttavat priorisointi ja omien toimintatapojen muuttaminen.

Riittävä lepo ja palautuminen taas mahdollistavat kirkkaan ajattelun. Väsyneenä on vaikea olla luova.

 

Jutun lähteenä on käytetty Saku Tuomisen ja Jussi T. Kosken kirjaa ”Kuinka ideat syntyvät? Luovan ajattelun käsikirja” (WSOY, 2007).

Marja Sarkkinen

Jaa sisältö somessa!