Miten työterveyshuolto pitää järjestää? Pian tietoa saa yhdeltä luukulta

Tiesitkö, että työterveyshuolto pitää järjestää, vaikka firmalla olisi vain yksi työntekijä? Joka seitsemäs työnantajayrittäjä ei tiedä.
-

Työterveyshuollon hankkiminen on monesta pienyrittäjästä edelleen hankalaa: Ei tiedetä, mitä työterveyshuoltoon kuuluu, eikä kustannuksistakaan ole selvyyttä. Sopivan palveluntarjoajan löytäminen tuntuu vaikealta. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka seitsemäs työnantajayrittäjä ja pienen yrityksen johtaja ei ole tietoinen velvollisuudestaan järjestää työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen. Joka kuudes yksinyrittäjä ei tiedä, että hän voi järjestää työterveyshuoltopalvelut myös itselleen. Epäselvyyttä on lisäksi siitä, miten palvelut järjestetään, mistä niitä saa ja mitä palveluja pitäisi hankkia. Erityisesti työnantajayrittäjät eivät ole selvillä, millaisen työterveyshuollon he ovat lain mukaan velvollisia järjestämään työntekijöilleen ja millaisten palvelujen järjestäminen on vapaaehtoista.

Yksinyrittäjä on usein korvaamaton

Yrittäjän päivänä syyskuussa 2016 Helsingin Yrittäjien Y-tilassa vierailleet Pekka Hirvonen ja Niko Alanen Jalostin Oy:stä ovat tutkimusten perustella varsin tyypillisiä pienyrittäjiä työterveyshuollon suhteen: palvelua ei ole yritykselle erikseen hankittu vaan molempien terveydenhuolto hoituu muuten. ”Toisaalta ylläpidämme työkykyä firman piikkiin eli kustannamme esimerkiksi urheiluharrastuksiamme yrityksen kautta”, Hirvonen sanoi. Asiasta on puhuttu, mutta palvelua ei ole koettu tarpeelliseksi. Samaan kahvipöytään istahti myös esiintymisvalmennuksia vetävä Elsa Ervasti. Hänkin on pohtinut työterveyshuollon puuttumista. Suurimmaksi haasteekseen Ervasti kokee kuitenkin sen, että bisnes ei pyöri vielä niin, että sairaana tai lapsen sairastuessa ei olisi pakko mennä töihin. Yksinyrittäjä on monesti käytännössä korvaamaton.

Mitä työterveyshuoltoon kuuluu?

Työterveyshuolto voisi auttaa yritystä ja sen työntekijöitä eri tavoin: Yhdessä työterveyshuollon kanssa voidaan huolehtia siitä, että työ on turvallista ja terveellistä, työkyvyn haasteisiin tartutaan ajoissa sekä ehkäistään pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Työterveyshuollosta saa apua myös työkyvyn aktiiviseen edistämiseen ja työhön liittyvien pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Työterveyshuoltopalvelut muodostuvat pakollisesta ja vapaaehtoisesta osasta. Pakollisiin, lakisääteisiin työterveyshuollon palveluihin kuuluvat ennalta ehkäisevät, työterveyttä ja työkykyä tukevat toiminnot:

 • Työn ja työolosuhteiden terveydellisen merkityksen selvittäminen (työpaikkaselvitys)
 • Terveystarkastukset perustellusta syystä ja työkyvyn seuraamiseksi ja tukemiseksi
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työkykyyn ja terveyteen vaikuttavista asioista
 • Yrityksen ensiapuvalmiuden järjestämiseen osallistuminen
 • Työssä selviytymisen seuranta
 • Kuntoutukseen ohjaus tarvittaessa
 • Työyhteisön toimivuuden edistäminen
 • Osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen

Lisäksi työterveyshuoltoon voi sisältyä vapaaehtoinen osa, joka voi tarkoittaa esimerkiksi yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja rokotuksia erikseen sovittavalla tavalla. Näitä vapaaehtoisia palveluja työnantajan ei kuitenkaan tarvitse järjestää työntekijälleen eikä korvata niistä koituvia kustannuksia. Jos ne sisältyvät työterveyshuoltoon – eli jos työnantaja haluaa ne järjestää työntekijöilleen – Kela korvaa osan niiden kustannuksista työnantajalle.

Tulossa yhden luukun periaate

Tietoa työterveyshuoltopalvelujen hankinnasta on toki saatavilla, mutta se on pirstaleina eri lähteissä. Hankinnan haasteiden vähentämiseksi pieniä yrityksiä varten on kehitteillä niin kutsuttu työterveys- ja työturvallisuusasioiden ”yksi luukku”. ”Tämä idea tarkoittaa sitä, että jatkossa yrittäjät ja yritykset löytävät ja saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen työturvallisuus- ja työterveysasioissa ’yhdeltä luukulta’ sen sijaan, että tarvittavaa tietoa joutuu etsimään eri lähteistä”, kertoo Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Helena Palmgren. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden yksi luukku tulee sijoittumaan YritysSuomi.fi-palveluun, josta yritykset saavat jo nyt tietoa ja löytävät palveluja, joita tarvitaan yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. ”Työterveys- ja työturvallisuusasioiden yksi luukku on suunnattu ensi vaiheessa yrittäjille ja pienille yrityksille, erityisesti alkaville yrityksille, joiden on todettu olevan eniten tiedon tarpeessa. Jatkossa palvelussa tullaan huomioimaan kaikki yritykset”, Palmgren sanoo. ”Yhdeltä luukulta saa – muiden työterveys- ja turvallisuusasioiden ohella – perustiedot työterveyshuollosta tiiviinä tekstinä ja selkeät ohjeet palvelujen järjestämiseksi.”   Työterveyshuollon hankinta pähkinänkuoressa:

 1. Hanki lisätietoa työterveyshuollosta. Tietoa tarjoaa mm. www.ttl.fi/pienyritys
 2. Katso alueesi palveluntuottajat.
 3. Ota yhteyttä haluamiisi palveluntuottajiin. Kerro tarpeistasi: Haluatko ennalta ehkäisevän työterveyshuollon vai myös sairaanhoidon? Minkä tasoisena? Pyydä tarjouksia.
 4. Arvioi tarjoukset ja vertaile hintoja. Valitse sopivin toimija ja tee sen kanssa sopimus.
 5. Muista, että työterveyshuollossa kysymys on yhteistyöstä: terveyttä ei voi ostaa. Sovi työterveyshenkilöstön kanssa, miten yhdessä voitte huolehtia terveydestä ja työkyvystä.

  Työterveys- ja työturvallisuusasioiden Yksi luukku julkaistaan vuoden 2017 alussa. Sitä kehittävät sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, aluehallintovirasto, Suomen Yrittäjät, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.  

Jaa sisältö somessa!