Ohjelmistoyrityksessä johtamisen voi räätälöidä itselleen sopivaksi

Osallistu

Osa-aikaisesti työskentelevä opiskelija ja nelikymppinen perheenisä tarvitsevat erilaista johtamista, sanoo henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen Vincit Oy:stä.

Millaiset johtamispalvelut olisivat sinulle hyödyllisiä? Kaipaatko tukea esimerkiksi stressin- tai ajanhallintaan? Haluatko saada mentorin tai keskustella toimitusjohtajan kanssa siitä, miltä firman tulevaisuus näyttää?

Ohjelmistoyritys Vincit Oy:n työntekijät ottavat tähän kantaa kolmen kuukauden välein. Johtamista pidetään yrityksessä palveluna, josta jokainen voi räätälöidä itselleen sopivan.

Vincitillä on toimipisteet Tampereella, Helsingissä ja Savonlinnassa, ja sen palveluksessa on lähes 300 henkeä. Kasvu on nopeaa: viime vuonna yritykseen palkattiin lähes 80 työntekijää. Taloon tulee koko ajan erilaisia ihmisiä.

Henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen sanoo, että sama johtamismalli ei sovi kaikille:

”Esimerkiksi 20-vuotiaalla osa-aikaisesti työskentelevällä opiskelijalla ja 45-vuotiaalla perheenisällä on hyvin erilaiset tarpeet johtamisen suhteen.”

Tukea saa yhdellä klikkauksella

Vincit on muutaman vuoden toiminut ilman hallinnollisia esimiehiä. Johtamispalveluiden malli otettiin käyttöön kesällä 2016. Sitä kutsutaan lyhenteellä LAAS, joka tulee sanoista leadership as a service.

Kukin työntekijä valitsee haluamansa palvelut tarkoitukseen tehdyn ohjelmiston kautta. Tarjolla on 60 palvelua, jotka on jaoteltu neljän otsikon alle: hyvinvointi, oma osaaminen, oma ura ja liiketoiminta.

Hyvinvointiin liittyvät muun muassa ajanhallinta, työn ja perheen tasapaino sekä harrastusporukat. Jos taas haluaa vahvistaa osaamistaan, voi esimerkiksi pyytää vinkkejä sopivan koulutuksen löytämiseen.

Urapalveluita voi hyödyntää vaikkapa silloin, kun haluaa vaihtaa työprojektia. Tarjolla on myös ”päätepysäkkipalvelu”, jonka avulla pitkään talossa ollut voi pohtia, vieläkö hänelle löytyy uusia haasteita vai onko kaikki jo nähty.

Liiketoimintaan liittyvät palvelut ovat olleet suosittuja. Hiljattain parikymmentä vincitläistä halusi lisää tietoa siitä, miltä tulevaisuus näyttää myynnin näkökulmasta.

”Kutsuimme heidät lounaalle, jonka aikana he keskustelivat asiasta myyntijohtajan ja toimitusjohtajan kanssa”, Johanna Pystynen kertoo.

Valmentaja talon ulkopuolelta

Yksittäisellä palvelulla voi olla useita tarjoajia. Silloin työntekijä valitsee, kenen kanssa hän lähtee etsimään ratkaisuja.

Johanna Pystysen vetämä kolmen hengen henkilöstötiimi tuottaa osan palveluista. Sen lisäksi tiimi toimii linkkinä palvelun tilaajan ja muiden tarjoajien välillä.

Esimerkiksi stressinhallintaan voi saada tukea henkilöstötiimistä tai ulkopuoliselta valmentajalta. Kolmas vaihtoehto on hakeutua koulutukseen, jossa opetellaan stressinhallintataitoja.

Palvelun tilaajaan otetaan yhteyttä viikon sisällä. Se, miten sen jälkeen edetään, riippuu työntekijästä ja hänen tilanteestaan.

“En tarvitse tällä hetkellä mitään”

Johtamispalveluja saa varata milloin vain, mutta henkilöstötiimi lähettää kolmen kuukauden välein muistutusviestin, että nyt olisi taas aika varata palveluja.

Palveluja ei kuitenkaan tarvitse ottaa vastaan. Työntekijä voi klikata ohjelmistosta kohtaa ”en tarvitse tällä hetkellä mitään”.

”Se on yhtä hyvä valinta kuin se, että ottaa kymmenen palvelua. Emme pyri siihen, että kaikki käyttäisivät mahdollisimman paljon kaikkea”, Johanna Pystynen huomauttaa.

Vieläkö löytyy uusia haasteita vai onko kaikki jo nähty?

Yksi palveluista on perinteinen kehityskeskustelu. Jos työntekijän arki sujuu hyvin ja keskustelu tuntuu turhalta ajanhukalta, siihen ei pakoteta. Keskusteluajan voi varata silloin, kun se tuntuu itsestä hyödylliseltä.

”Emme tuota johdossa ja tukipalveluissa mitään sellaista, millä ei ole lisäarvoa ihmisille. Usein organisaatioissa käytetään paljon aikaa sen arvailemiseen, mikä olisi hyvä juttu kaikille. Meillä ei tarjota arvaukseen perustuvia vaihtoehtoja.”

Johtamisen kohteesta päätöksentekijäksi

Johanna Pystysen mielestä valinnanvapaus tekee jokaisesta ihmisestä aktiivisen päätöksentekijän. Ja kun palvelut on nostettu ikään kuin tarjottimelle, kynnys niiden kokeilemiseen madaltuu.

Tarkoitus on tukea itsensä johtamista. Henkilöstöjohtaja ei näe vaaraa siinä, että työntekijä ei huomaisi tarvitsevansa tukea ja jäisi oman onnensa nojaan:

”Meillä tehdään töitä asiakasprojekteissa, ja mahdolliset ongelmat nousevat esiin projektiarjessa. Jos joku ei suoriudu työstään tai näyttää muuten tarvitsevan tukea, siihen kyllä reagoidaan.”

Palvelumallia kehitetään Vincitissä edelleen. Pystynen uskoo, että sen avulla säästetään rahaa.

”Kun keskitymme olennaisiin palveluihin, meidän ei tarvitse lisätä tukitoimintojen määrää eikä esimiesrooleja, vaikka organisaatiomme kasvaa.”

 

Johanna Pystynen esitteli Vincit Oy:n johtamispalvelumallia Työterveyspäivillä syyskuussa 2016. Vincit on saanut useita henkilöstö- ja työhyvinvointipalkintoja. Se on valittu Great Place to Work -kilpailussa Suomen parhaaksi työpaikaksi vuosina 2014–2016 ja Euroopan parhaaksi vuonna 2016.

Jos kehityskeskustelu tuntuu turhalta, sitä ei ole pakko käydä.

Marja Sarkkinen MaSarkkinen

Toimituksemme suosittelee

Työterveyslaitoksen sisältöä
Kommentointi (0)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Osallistu keskusteluun tässä.

Ei vielä yhtään kommenttia.

Tuoreimmat jutut

Monikaan viisikymppinen ei tunne itseään vanhaksi työelämässä. Tämä on ristiriidassa median antaman mielikuvan kanssa. Mediassa kun viisikymppisiin viitataan usein ikääntyneinä työntekijöinä. Tutkimusnäyttö ei tue ikääntymiseen liitettäviä ennakkoluuloja. Vahvuuksista näyttöä sen sijaan löytyy:

  1. Kokemuksen myötä ammatillinen osaaminen ja arviointikyky karttuvat: konkari soveltaa tietoa, hallitsee kokonaisuuksia ja tunnistaa olennaisia asioita.
  2. Pitkä kokemus opettaa selviytymiskeinoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Vastoinkäymisissä konkari suoriutuu usein muita paremmin, onhan hän törmännyt vastaaviin tilanteisiin aiemmin ja testannut erilaisia ratkaisuja.
  3. Kun on ollut pitkään mukana työelämässä, ymmärtää, miten muutokset vaikuttavat toimintaympäristöön. Kokenut tekijä tunnistaa paikkoja, missä jokin voi mennä pieleen, ja osaa välttää virheitä.
  4. Vuodet laajentavat verkostoja ja asiakaskontakteja. Aina tietää jonkun, joka tuntee jonkun joka tietää.
  5. Viisikymppisenä vuorovaikutustaidot ovat hioutuneet. Pystyy antamaan tilaa myös muille ja yhteistyö sujuu jouhevammin.
  6. Kielenkäytön hallinta paranee iän myötä. Asiansa osaa sanoa ymmärrettävästi ja perustella sanottavansa.
  7. Elämänhallintaa oppii vain elämällä. Ikä tuo perspektiiviä: asioiden väliset suhteet näkee selkeämmin ja kokonaisvaltaisemmin.
  8. Iän myötä kehittyvät myös itsesäätelyn ja tunnesäätelyn taidot. Tunteiden tunnistamista ja hallintaa on ehtinyt vuosien mittaan harjoitella.
  9. Motivaatio on vahva ja työhön sitoudutaan. Konkari on usein uskollinen työnantajalleen, ja hänellä on usein vähemmän lyhyitä poissaoloja kuin muilla.
  10. Konkarina ei tarvitse pokkuroida. Nyt on rohkeutta sanoa, mitä oikeasti ajattelee.

Ikä ei ole työelämässä ratkaiseva tekijä. Huomio kannattaa suunnata työntekijän yksilöllisiin vahvuuksiin, tavoitteisiin, elämäntilanteeseen ja työuran vaiheeseen. Iän sijaan työelämässä aidosti merkittäviä tekijöitä ovat asenne, motivaatio sekä valmius yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen.

Jutun asiantuntijana toimi erikoistutkija Mervi Ruokolainen Työterveyslaitoksesta.

Työyhteisö toimii hyvin, kun siellä voi turvallisesti ja rauhallisesti keskittyä työn tekemiseen ja työn tavoitteiden edistämiseen, sanoo psykologi Elisa Valtanen Työterveyslaitoksesta.

Työyhteisön toimimattomuudesta voivat kertoa tyytymättömyys, hämmennys ja ristiriidat. Työ ei suju, aikataulut eivät pidä. Työntekijät ehkä käyvät esihenkilön luona yksi kerrallaan kertomassa epäkohdista tai hankaluuksista työssä.

”Jos työntekijöiltä tulee viestiä, että jokin ei suju, esihenkilön kannattaa ottaa se luottamuksen osoituksena”, Valtanen sanoo.

Sitten pitää lähteä selvittämään, mitä kaikkea tilanteeseen liittyy. Se asia, jonka kanssa työntekijä tulee juttusille, on joskus vain jäävuoren huippu. Esimerkiksi työntekijöiden välisen ristiriidan taustalla saattaa olla epäselvyyksiä työnjaossa tai työn tavoitteissa.

Arkiset keskustelut ovat arvokkaita

Elisa Valtanen on ollut esimiesten kanssa tekemisissä muun muassa kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana. Viimeksi hän on ollut kehittämässä Työhyvinvoinnin johtaminen -verkkovalmennusta ja toimii siinä yhtenä valmentajana ja sparraajana.

”Työhyvinvoinnin johtaminen ei ole mikään erillinen, irrallinen vaatimus johtajalle. Se nivoutuu saumattomasti hänen päivittäiseen työhönsä”, Valtanen huomauttaa.

Työyhteisön toimivuuden edistäminen on osa johtamista. Hyvä esihenkilö on jatkuvasti kiinnostunut siitä, miten työyhteisö voi. Työstä puhutaan yhdessä, sitä kehitetään, työn sujuvuutta ja yhteistyötä tarkastellaan – vaikkei mitään ongelmia olisikaan.

Säännölliset työhyvinvointikyselyt ovat hyvä tapa saada tietoa. Valtasen mukaan ne antavat kuumemittarityyppisen arvion siitä, missä mennään, mutta eivät korvaa yhteistä keskustelua työstä ja siitä, millaisia kokemuksia ja ajatuksia tulosten taakse kätkeytyy.

Myös esihenkilön havainnot ovat tärkeitä: Miltä työn tekeminen näyttää? Miltä ilmapiiri tuntuu? Millainen on vuorovaikutuksen sävy?

Kyllä me keinot keksitään!

Myös esihenkilön johtamistapa ja vuorovaikutustyyli vaikuttavat työyhteisön henkeen. Hyvä johtaminen on selkeää, tasapuolista, oikeudenmukaista, kuuntelevaa, keskustelevaa ja läsnäolevaa.

”Vuorovaikutus ei ole päälle liimattava pintajuttu. Jos esihenkilö on aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja haluaa tukea heitä työssä, hänen vuorovaikutuksestaan tulee automaattisesti arvostavaa ja vastaanottavaista”, Elisa Valtanen sanoo.

”Kun esihenkilö on kiinnittänyt huomiota omaan vuorovaikutukseensa, hän on tehnyt jo paljon.”

Ei ole olemassa työyhteisöä, jossa kaikki sujuisi aina täydellisesti. Välillä tulee hankalia tilanteita, ja ratkaisujen miettiminen on normaalia johtamistyötä. Luottavainen asenne auttaa: Kyllä me keinot keksitään ja päästään eteenpäin!

Et ole ajatustesi kanssa yksin – moni esihenkilö pohtii samaa asiaa. Kokemuksemme mukaan esihenkilöt kokevat turhauttaviksi tilanteet, joissa tulokset ovat säilyneet vuosi toisensa jälkeen samanlaisina. Toisaalta työntekijät ihmettelevät, miksi näitä asioita käydään läpi, kun mikään ei ole muuttunut.

Esihenkilö on keskeisessä roolissa, kun hyödynnetään työhyvinvointikyselyn tuloksia toiminnan kehittämisessä. Jotta työyhteisössä ei jäädä polkemaan paikallaan samoina toistuvien kyselytulosten kanssa, niiden käsittelyyn täytyy valmistautua ja antaa aikaa.

Päämääränä on saada työntekijät keskustelemaan avoimesti tuloksista, valita muutama tärkeä kehittämiskohde ja miettiä niille yhdessä konkreettiset toimenpiteet. Tärkeää niin ikään on, että toimenpiteisiin palataan vuoden aikana yhdessä, mieluiten useaan kertaan.

Miten saada henkilöstö keskustelemaan avoimesti?

Jokaisessa tiimissä on omanlainen keskustelukulttuuri. Jos ilmapiiri on avoin ja turvallinen, työntekijät uskaltavat kertoa omia näkemyksiään. Joskus tiimissä on hallitsevia persoonia, jotka kokevat puhuvansa kaikkien puolesta.

Punnitse siis oman tiimisi tilannetta ja mieti etukäteen keinoja, joilla saat kaikkien äänen ja mielipiteet kuuluville. Voit käyttää esimerkiksi pari- tai ryhmäkeskusteluja tai antaa jokaiselle minuutin mittaisen puheenvuoron.

Menetelmiä ja keinoja ryhmien keskusteluttamiseen on useita. Olennaista kuitenkin on, että sinun ei tarvitse tulkita tuloksia henkilöstösi puolesta. Keskity itse kuuntelijan rooliin ja esitä mieluummin kysymyksiä, joilla ohjaat työntekijöitä miettimään yhteisiä asioita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Miten valita kehittämiskohde?

Kyselyn tulosten perusteella kaikilla työyhteisöillä on nähtävissä voimavaroja ja kehittämiskohteita. Voimavaroihinkin kannattaa kiinnittää huomiota. Kehittämiskohteen valinnassa on olennaista, että henkilöstö pääsee vahvasti mukaan päättämään asiasta.

Esimerkiksi äänestäminen yhdessä valituista vaihtoehdoista on koettu osallistavaksi ja jännittäväksikin menetelmäksi. Esihenkilön rooli korostuu äänestysvaihtoehtojen tuottamisessa. Voit ohjata henkilöstöä keskittymään niihin asioihin, joihin työyhteisö voi itse yhdessä vaikuttaa. Voit jakaa osallistujat pienryhmiin ja pyytää ryhmiä miettimään kolme keskeisintä asiaa, joita ryhmän mielestä olisi tärkeintä kehittää.

Tämän jälkeen yhdessä jäsennellään ehdotukset kahteen laatikkoon: toinen laatikko niille, joihin ei voida itse suoraan vaikuttaa ja toinen laatikko niille, joihin voidaan vaikuttaa. Lopuksi osallistujat pääsevät äänestämään jälkimmäisen laatikon vaihtoehdoista omasta mielestään tärkeintä. Myös ensimmäisestä laatikosta voidaan äänestää tärkein ehdotus, joka välitetään viestiksi organisaation johdolle.

Miten siirrytään toimenpiteiden miettimiseen?

Äänestyksen tulosten perusteella kannattaa valita 1–3 tärkeintä kehittämiskohdetta. Tässä tapauksessa vähemmän on enemmän: näin ehditte todella paneutua asian parantamiseen ennen seuraavaa työhyvinvointikyselyä.

Henkilöstö on paras oman työnsä asiantuntija, joten esihenkilön kannattaa ehdottomasti hyödyntää tätä voimavaraa. Järjestä mahdollisuuksien mukaan erillinen ideointityöpaja valitun kehittämiskohteen ympärille ja käyttäkää yhteistä aikaa konkreettisten toimenpiteiden kehittelyyn. Toimenpiteiden ideointiin on monia innostavia ryhmämenetelmiä, joihin voit tutustua eri sivustoilla netissä.

Valitkaa toimivimmat ja toteuttamiskelpoisimmat toimenpiteet, sopikaa niille aikataulu ja vastuuhenkilö.

Jos yhteinen kehittäminen ja ideointi ei ole tuttua tiimillesi, sitä kannattaa harjoitella sinnikkäästi, vaikka se heti ensimmäisellä kerralla ei olisikaan täydellinen menestys.

Miten varmistaa, että toimenpiteet toteutetaan?

Sovittuihin toimenpiteisiin kannattaa palata usein, vähintään neljä kertaa vuodessa esimerkiksi vuosikellon mukaisesti. Kerratkaa yhdessä, mitä on sovittu tehtäväksi ja miten asia on edennyt.

Tässä vaiheessa auttaa, kun toimenpiteet ovat konkreettisia asioita. Kannattaa myös käyttää yhteistä aikaa arviointiin. Oliko valittu toimenpide onnistunut vai pitäisikö vielä tehdä jotain lisää?

Tsemppiä uudelle esihenkilölle!

Työterveyslaitoksessa on kehitetty verkkovalmennus juuri tällaisia kysymyksiä pohtiville esihenkilöille. Valmennuksesta löytyy työkaluja ja menetelmiä siihen, miten käsitellä tuloksia tiimin kanssa ja saada aikaan keskustelua, miten nostaa voimavarat esille, miten valita kehittämiskohteet sekä miten yhdessä ideoidaan ratkaisuja kehittämiskohteille.

Lisäksi valmennuksessa on lisätietoa työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kuten työn imusta, sosiaalisesta pääomasta ja työyhteisötaidoista. Valmennus sopii niin uusille kuin kokeneillekin esihenkilöille, jotka hakevat uutta potkua työhyvinvointitulosten käsittelemiseen.