Tutkijat mukaan arkipäivän keskusteluihin työelämästä

Osallistu
Tietojohtaja Pauli Forma Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitoksen tietojohtaja Pauli Forma haluaa koota hajallaan olevan työelämätiedon ja innostaa tutkijat arkipäivän keskusteluihin työelämästä.

Pauli Forma on aina työskennellyt organisaatioissa, joissa ollaan kiinnostuneita työelämän kehittämisestä: yliopistossa, tutkimuslaitoksessa, eläkelaitoksessa. Näkövinkkeli vain on vaihtunut työpaikan mukaan. Lokakuussa hän aloitti Työterveyslaitoksen tietojohtajana.

”On hienoa tehdä työtä, joka parantaa työelämää ja kansalaisten hyvinvointia.”

Forman tehtävänä on rakentaa uudenlainen tietokanta, johon kootaan ja yhdistetään tietoa erilaisista työelämää, työterveyttä, työkykyä, työympäristöä, työterveyshuoltoa ja työsuojelua koskevista lähteistä.

Nykyisin tieto on hajallaan esimerkiksi eri viranomaisten, asiantuntijaorganisaatioiden ja sosiaaliturvan toimeenpanijoiden hallussa. Tuleva tietokanta auttaa muodostamaan työelämästä kokonaiskuvan, joka on kaikkien saatavilla ja yhdessä paikassa.

”Teknologian kehittyessä työelämän perusasiat menevät radikaalisti uusiksi. Esimerkiksi se muuttuu, millaisia töitä ja työsuhteita on ja millaista osaamista tarvitaan. Kokonaisvaltainen tieto helpottaa työhyvinvoinnin turvaamista tässä murroksessa.”

Työkykyasiat kuuluvat johdolle

Edellisessä työssään eläkevakuuttaja Kevan työelämäpalvelujen johtajana Pauli Forma sai seurata työhyvinvoinnin parantamista erityyppisissä organisaatioissa.

”Olen nähnyt hyviä kehityskaaria. Niitä yhdistää se, että ylin johto on ottanut työhyvinvointi- ja työkykyasiat osaksi johtamistaan. Ei riitä, että henkilöstöjohtaja tai työhyvinvointikoordinaattori yrittää yksin virittää liekkiä.”

Forma nostaa esiin myös työntekijän vastuun. Meistä jokainen voi – ainakin jonkin verran – vaikuttaa siihen, pitääkö osaamisensa ajan tasalla, kuinka valmis on mahdollisiin muutoksiin ja miten palautuu työstään.

Palautumista edistää esimerkiksi se, että työlle on jokin vastapaino. Se voi olla vaikkapa kulttuuriharrastus tai järjestötoiminta. Formalla vastapainona toimivat ruoanlaitto, lukeminen, kirjoittaminen ja varsinkin liikunta. Hän luonnehtii itseään aktiiviseksi kilpakuntoilijaksi.

”Olen vuosien varrella pelannut pesäpalloa, hiihtänyt, suunnistanut, juossut, pyöräillyt ja uinut. Jokin laji on aina ollut päällimmäisenä, ja nyt se on uusi harrastus triathlon.”

Junamatkat ryhdistävät ajankäyttöä

Parhaat ideat pulpahtavat Pauli Forman mieleen silloin, kun hän juoksee metsäautoteillä, poluilla ja pururadoilla kotiseudullaan Länsi-Uudellamaalla.

”Saan ideoita esimerkiksi siihen, mistä kirjoitan tai miten jokin asia jakautuu osa-alueisiin. Minua ei häiritse pätkääkään, jos toisinaan mietin työasioita juostessani. Mitä minun sitten pitäisi miettiä?”

Osa ideoista näkyy myöhemmin blogikirjoituksissa ja keskusteluissa, joita hän käy sosiaalisessa mediassa. Formalla on perhe, ja työpäivänsä jälkeen hän kuljettaa lapsia harrastuksiin. Miten ihmeessä hän löytää aikaa kaikkeen?

”En minä mielestäni niin hirveästi tee. Työpäiväni ja -viikkoni ovat suurin piirtein normaaleja, ja teen nykyään vain vähän töitä iltaisin ja viikonloppuisin.”

Ajankäyttöä ryhdistävät osaltaan ne kaksi tuntia, jotka Forma päivittäin istuu junassa. Hän on matkustanut Karjaan ja Helsingin väliä jo 15 vuotta.

”Lähden Karjaalta puoli seitsemältä tai puoli kahdeksalta, ja se ensimmäinen tunti on melkein tehokkainta työaikaa koko päivässä. Junassa on hyvä tehdä töitä: yhteydet toimivat ja on aika hiljaistakin.”

Takaisin palatessa työt jatkuvat tai hän saattaa nukkua pienet päiväunet. Kotimatka on selkeä siirtymä: työasiat jäävät useimmiten junaan.

Tutkijasta tulee tiedon tulkki

Yksi Pauli Forman lempiaiheista on asiantuntijatyön ja tutkijan roolin muutos: Uuden ajan tutkija ei pelkästään tee hyvää tutkimusta, vaan osaa ja haluaa myös kertoa siitä julkisesti. Hän esiintyy vakuuttavasti seminaareissa, on hyvä haastateltava, verkostoituu ja ottaa kantaa sosiaalisessa mediassa.

Forman mielestä tällaista osaamista tarvitaan, jotta tutkimustieto arkipäiväistyisi ja olisi yhä vaikuttavampaa. Hänen mukaansa työelämästä käydään sekä virallista että epävirallista keskustelua:

Viralliseen keskusteluun osallistuvat esimerkiksi työmarkkinaosapuolet ja puolueet. Epäviralliseen keskusteluun voi osallistua periaatteessa kuka tahansa, joka on käynyt töissä tai joka on vaikka lukenut jotain työelämään liittyvää.

”Esimerkiksi Twitterissä monilla työelämästä keskustelevilla on hyviä ajatuksia ja ideoita, mutta heillä ei välttämättä ole takanaan tutkimustietoa. Myös taloustieteilijät osallistuvat vilkkaasti keskusteluun. Mukaan mahtuisi kuitenkin enemmän niitä, joilla on vahva tutkimustausta työelämäkysymyksissä”, Forma sanoo.

Hänestä tutkijoilla olisi näihin keskusteluihin paljon annettavaa – enemmän kuin pelkkä kokemusasiantuntijuus. Parhaimmillaan he tulkitsevat, tekevät ymmärrettäväksi työelämää koskevaa tietoa.

Marja Sarkkinen MaSarkkinen

Aiheesta lisää:

Kokonaiskuva työelämästä on tärkeä työn murroksen vuoksi (Pauli Forman blogikirjoitus)

Toimituksemme suosittelee

Tutustu myös:
Kommentointi (3)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Osallistu keskusteluun tässä.

Kommentit (3)

OssiAura |

Mahtava homma, että saadaan iso tietopankki aikaan! Menestystä tärkeään työhösi Pauli!
Mielenkiintoista olisi myös jollain tavalla blokata Suomeen sopimaton kv. tieto (jopa tutkimustieto), se ei toki ole Paulin vastuulla. Edelleen (ja se voisi kuulua Paulillekin) olisi hyvä jaotella tieto loogisesti niin, että tutkimuksen kannalta amatööritkin sen löytävät.

"Jotain on unohdettu" |

Kommentoisin työelämän innokasta tutkintaa ja nimenomaan yritysten ulkopuolisten toimesta. Tällainen tutkiminen tutkijoiden omien intressien, tavotteiden ja viitekehyksen (käyttöteorian) näkökulmasta (?) saattaa aiheuttaa omanlaisensa turbulenssin työhön ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Mitenkä olisi työpaikalla tapahtuvan työn ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen työpaikan itsensä toteuttamana ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustamana? Jokainen yritys, työpaikka, työ ja tehtävä ovat omanlaisensa ja se millaiseksi työt, työympäristö ja asetetut tavoitteet muodostuvat on hyvinkin kompleksinen systeemi. Ei ole yhtä asiaa jolla kokonaisuus ""saadaan kuntoon" jatkuvassa muutoksessa. Syteeminen lähestymistapa tulisi olla kaikilla ketkä pyrkivät vaikuttamaan työhön ja työympäristöön. Rohkenisin jopa heittää, lähdetäänkö kaikissa asioissa niin vahvasti tunteilla liikkeelle, että realiteetit jäävät taka-alalle?

Sanataika |

Omaa työsarkaani on kirjoitetun kielen muokkaaminen selkeämmäksi ja usein myös yleistajuisemmaksi. Tutkimusten joskus hyvin vaikeaselkoistakin kieltä saa usein muokattua aika kevyin keinoin helpommin luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Tämäkin voi olla tärkeä osa siinä, että tutkijoiden hyvä tieto saadaan tavallisten ihmisten käyttöön.

Tuoreimmat jutut

Asioihin syventymistä ja uuden luomista on perinteisesti pidetty asiantuntijatyön ytimenä. Nykyisin asiantuntijoilla on paljon erityyppisiä työtehtäviä, joista osa saattaa tuntua ylimääräiseltä puuhastelulta:

Pitää esimerkiksi reagoida ulkopuolelta tuleviin pyyntöihin, viestiä, osallistua monenlaisiin palavereihin, kirjata työaikaa ja työsuorituksia, rakentaa ja ylläpitää verkostoja.

”Työtehtävät voidaan kokea turhiksi tai vääriksi oman tehtävänkuvan näkökulmasta. Näiden tehtävien koetaan kaventavan tai loukkaavan omaa ammatillista identiteettiä”, sanoo vanhempi asiantuntija Minna Toivanen Työterveyslaitoksesta.

Toivanen on tutkinut asiantuntijoiden työtä ajanhallinnan näkökulmasta AikaJärjestys asiantuntijatyössä -hankkeessa. Siihen liittyneen kyselyn mukaan asiantuntijoista 12 prosenttia arvioi, että heillä on työnkuvaansa sopimattomia tehtäviä.

”Epäsopivasta työtehtävästä on kyse esimerkiksi silloin, kun professori joutuu huolehtimaan kopiokoneen toimivuudesta tai silloin, kun sairaanhoitaja siivoaa osaston wc-tiloja.”

Taustalla huonoa organisointia

Työtehtävän helppous, epämieluisuus tai tylsyys ei välttämättä tee siitä työnkuvaan sopimattoman tuntuista. Minna Toivasen mukaan ratkaisevaa on, millaisena asiantuntija pitää omaa työtään ja kuinka laajaksi hän työroolinsa mieltää.

”Niin kauan kuin turhiksi koetut tehtävät eivät haittaa ydintyön tekemistä, niitä siedetään. Tilanne muuttuu, kun nämä tehtävät alkavat häiritä ydintyötä.”

Mahdollisuudet tehdä mielekkäitä, omaa ammattitaitoa vastaavia tehtäviä heikkenevät, jos henkilöstöä vähennetään. Toisarvoiset tehtävät ovat yhteydessä myös työn huonoon organisointiin ja siihen, ettei työn tavoitteista keskustella esimiehen kanssa.

Tarpeettomiksi koetut työtehtävät ovat lisäksi yhteydessä psyykkisiin oireisiin, kuten voimattomuuden tai väsymyksen kokemuksiin, muistin tai keskittymiskyvyn heikkenemiseen ja unettomuuteen tai nukahtamisvaikeuksiin.

Kohti uutta asiantuntijuutta

Minna Toivanen suosittelee, että asiantuntijat keskustelisivat tehtävistään säännöllisesti oman esimiehensä kanssa: Mitkä tehtävät kuuluvat työnkuvaan? Mihin ne liittyvät? Miten ja kenen kanssa tehtävät pitäisi hoitaa?

”Asiantuntijatyön luonne on muuttunut. Esimerkiksi verkostoissa toimiminen ja taito käyttää sujuvasti erilaisia ohjelmistoja ovat nousseet entistä tärkeämmiksi. Monella työpaikalla olisi syytä määritellä uudelleen asiantuntijoiden työn sisältö ja tavoitteet.”

Sen jälkeen jotkin ylimääräisiltä tuntuneet tehtävät voivat tullakin osaksi omaa asiantuntijaidentiteettiä. Silloin ne eivät enää kuormita ja turhauta niin kuin nyt.

Toivanen korostaa, että jos asiantuntijan työhön kerran kuuluu asioihin paneutuminen ja uuden luominen, niille on edelleen varattava myös aikaa ja tilaa.

Kolmekymppinen mies oli työskennellyt lähes kymmenen vuotta kasvihuoneessa, jossa viljeltiin tomaatteja. Yhden kuukauden aikana hänelle tuli yskää, hengenahdistusta, silmien kutinaa ja punoitusta. Mies aivasteli, ja hänen nenänsä valui.

Oireet ilmaantuivat puolessa tunnissa työpaikalle saapumisesta ja helpottuivat parin tunnin kuluessa kotiin lähdöstä.

Asian selvittely aloitettiin työterveyshuollossa ja sitä jatkettiin keuhkopoliklinikalla. Lopulta mies ohjattiin ylilääkäri Irmeli Lindströmin tutkittavaksi Työterveyslaitokseen.

Kävi ilmi, että oireet eivät johtuneet esimerkiksi tomaatista, homeista, varastopölypunkeista tai kimalaisen myrkystä. Tutkimusten edetessä valmistettiin uutteita loispistiäisistä. Ne ovat hyönteisiä, joita kasvihuoneeseen levitettiin tuhoamaan haitallisia ansarijauhiaisia.

Kun uutteita käytettiin allergiatesteissä ja altistuskokeissa, tapahtui läpimurto: potilaalla todettiin allergia loispistiäisille sekä niiden aiheuttama ammattiastma ja -nuha.

Kaikki kivet pitää kääntää

Irmeli Lindströmin työssä kiehtovinta on löytää uusi ammattiastman aiheuttaja. Oireiden yhdistäminen oikeaan altisteeseen muistuttaa välillä salapoliisin työtä.

”Oireisiin pitää uskoa ja kaikki kivet on käännettävä. Onneksi saamme tukea työhygieenikoilta, jotka tuntevat työympäristön vaaratekijöitä. Omassa tiimissäni on myös kemisti.”

Ammattiastmalla tarkoitetaan astmaa, jonka pääasiallinen aiheuttaja on tietty työympäristössä esiintyvä, sisään hengitettävä aine.

Kun esimerkiksi leipurilla todetaan jauhopölyn aiheuttama astma, edessä on ammatinvaihto. Se voi vaatia kouluttautumista, jonka korvaa yleensä vakuutusyhtiö.

”Astma on monen tekijän aiheuttama sairaus. Aina emme pysty todistamaan, että se johtuu pääasiallisesti työstä, vaikka työntekijällä olisi työssä pahenevia oireita. Työni vaikein puoli onkin perustella potilaalle, miksi hänen astmaansa ei korvata ammattitautina.”

Lehmä on vaarallisin eläin

Suomessa korvataan ammattitautina vähän alle sata astmaa vuosittain. Suurin aiheuttajaryhmä ovat kosteusvauriomikrobit, jotka liittyvät sisäilmaongelmiin. Kun vertaillaan eri ammattiryhmiä, ammattiastmoja todetaan suhteessa eniten leipureilla ja maanviljelijöillä.

”Maanviljelijä allergisoituu lehmälle. Se on Suomen vaarallisin eläin ammattitautimielessä. Viljelijät voivat allergisoitua myös rehuille, viljoille ja varastopölypunkeille. Heille ammatin vaihtaminen on vaikeaa, joten he jatkavat usein työssään niin, että käyttävät hengityksensuojaimia”, Irmeli Lindström kertoo.

Vuosien kuluessa joistakin astman aiheuttajista on päästy eroon. Suurin onnistumistarina liittyy luonnonkumiin:

”Luonnonkumista tehdyt käsineet aiheuttivat aikoinaan astmaa ja ihottumaa varsinkin hoitoalan työntekijöille. Kun hansikkaiden luonnonkumia alettiin korvata muilla materiaaleilla, ammattitauditkin katosivat.”

Mobiilisovellus auttaa seurannassa

Kun epäily ammattiastmasta herää, työntekijän työterveyshuolto alkaa selvittää asiaa. Tärkein menetelmä on PEF-työpaikkaseuranta. Sen avulla tutkitaan, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin.

”Seuranta kestää neljä viikkoa, ja sinä aikana henkilön pitää puhaltaa mittariin hereillä ollessaan kahden tunnin välein – oli hän töissä tai vapaalla”, Irmeli Lindström sanoo.

Mittarin lukemat, mittausta edeltäneet työtehtävät ja muut tarvittavat tiedot on perinteisesti kirjattu ylös kynää ja paperilomaketta käyttäen. Nykyisin seurannan voi tehdä myös mobiilisovelluksen avulla.

Siihen tarvitaan puhallusmittarin lisäksi älypuhelin, johon sovellus ladataan. Mittari muodostaa puhelimeen Bluetooth-yhteyden. Lindström on ollut mukana kehittämässä menetelmää. Hänen omalla työpaikallaan mobiilisovelluksen käyttöön siirryttiin vuosi sitten.

”Nyt hoitajat pystyvät seuraamaan tietokoneeltaan päivittäin, miten potilailla menee. Seurannan laatu on parantunut, kun mahdollisiin ongelmiin pystytään tarttumaan heti.”

WTC-tornien tuhosta astmaa

Valtaosa ammattiastmoista syntyy allergisoitumisen kautta. Työntekijä siis herkistyy vaikkapa jauhopölylle tai jollekin kemikaalille ja saa astman. Viime vuosina on saatu lisää tietoa myös toisenlaisesta mekanismista:

”Työpaikan ilmassa voi olla haitallinen määrä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävää ainetta, kuten happohuurua tai vetyperoksidia. Suurina pitoisuuksina se vaurioittaa hengitysteiden pinnalla olevaa kerrosta eli epiteeliä. Astma voi kehittyä myös sitä kautta”, Irmeli Lindström sanoo.

”Uutta on sen ymmärtäminen, että myös toistuva hieman matalatasoisempi altistuminen ärsyttäville aineille voi aiheuttaa astman.”

Kemikaalionnettomuuksien vaarat on tiedetty pidempään: Paperitehtaassa esimerkiksi vuotaa klooridioksidikaasua, jota työntekijät hengittävät. Kaasu ärsyttää hengitysteitä, ja lopputuloksena kehittyy astma.

Sama mekanismi aiheutti astmaa palomiehille, jotka olivat pelastustöissä WTC-iskujen jälkeen New Yorkissa vuonna 2001. Tornien tuhoutuminen nostatti voimakkaasti emäksistä pölyä, joka ärsyttää keuhkoputkia.

Trendit näkyvät asiakaskunnassa

Irmeli Lindströmin vastaanotolla näkyvät niin kauneudenhoidon trendit kuin muutokset kulutuskäyttäytymisessä – esimerkiksi siinä, mistä ihmiset haluavat ostaa leipänsä:

Suurissa leipomoissa on tehty paljon töitä sen eteen, että hengitysilman jauhopölypitoisuudet pysyvät kurissa. Se on vähentänyt ammattiastmoja. Viime aikoina pienet lähileipomot ovat lisääntyneet ja ravintoloissakin leivotaan leipää.

”Sellaisissa oloissa jauhopölyä ei saadakaan hallintaan, mikä on tuonut meille uusia asiakkaita”, Lindström sanoo.

Toinen esimerkki liittyy syanoakrylaatteihin, joita käytetään teollisuusliimoissa. Syanoakrylaattien tiedetään aiheuttavan astmaa. Nykyisin niitä on myös liimoissa, joilla kiinnitetään ripsienpidennyksiä. Lindström kollegoineen onkin laatinut niiden tekijöille ohjeet turvallisiin työtapoihin.

”Ammattitautien tutkiminen antaa hyödyllistä tietoa siitä, miten työoloja voi kehittää entistä turvallisemmiksi.”

Esimiehen ja alaisten vuorovaikutus rakentuu jännitteen varaan: esimiehen on työskenneltävä riittävän lähellä porukkaansa mutta pidettävä kuitenkin etäisyyttä.

Pahimmillaan liian etäinen esimies sulkeutuu huoneeseensa ja tulee sieltä ulos vasta kotiin lähtiessään. Hänen on vaikeaa tai mahdotonta tietää, mitä työpaikalla ja työyhteisössä on meneillään. Tämä koskee sekä työntekoa että ilmapiiriä.

Toisaalta esimies voi olla myös liian lähellä. Se tarkoittaa, että hän on vain yksi ryhmän jäsen muiden joukossa. Silloin se auktoriteetti ja päätösvalta, joita hänen – ainakin välillä – tulee työnantajan edustajana käyttää, murenee.

Lounasseuraa tasapuolisesti

Riittävän etäisyyden ylläpito saattaa varsinkin alussa olla hankalaa silloin, kun esimies on valittu tehtäväänsä ryhmän sisältä.

Esimiehenä hänen kannattaa välttää niinkin tavallisia tilanteita kuin päivittäistä lounastamista parhaan tiimikaverinsa kanssa. Tämä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta: Miksi en voisi käydä lounaalla hyvän työkaverin kanssa?

On kuitenkin parempi pyrkiä siihen, että käy syömässä tasapuolisesti kaikkien työryhmän jäsenten kanssa. Muuten voi herätä epäilyksiä joidenkuiden suosimisesta. Sitä se tavallaan saattaa ollakin:

Tuleehan työkavereiden kanssa jatkuvasti juteltua työasioista myös erilaisissa epävirallisissa tilanteissa, kuten juuri lounaalla. Näissä keskusteluissa mukana olevat tietävät helposti muita enemmän siitä, mitä töissä on tekeillä.

Säästyykö bestis potkuilta?

Jotkut omasta porukasta nousseet esimiehet avaavat entiset työkaverisuhteensa koko tiimille. Tämä saattaa toimia, jos esimies pystyy myös käytöksellään osoittamaan, että hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti.

Vaikka työyhteisön jäsenet näennäisesti tuntuisivat olevan sinut tilanteen kanssa, esimiehen kaveruus- ja ystävyyssuhteet nousevat väistämättä pintaan tiukoissa paikoissa. Yt-neuvottelut ovat tästä tyypillinen esimerkki.