tyosta-ja-tarkkaavaisuudesta-strokellaTarkkaavaisuus on lujilla työelämässä. Kiire, tiheästi toistuvat muutokset ja töiden kasautuminen vaativat tiedonkäsittelyltämme paljon. Vaatimus monen tehtävän samanaikaisesta hallinnasta ja usein toistuvat odottamattomat keskeytykset kuormittavat henkisesti ja voivat lisätä inhimillisiä virheitä.

Tarkkaavaisuus on tärkeässä asemassa, kun pyrimme mielekkääseen työelämään. Tarkkaavaisuuden tukeminen koostuu monenlaisista työssä jaksamista, työkuormituksen vähentämistä ja työnteon tehokkuutta vahvistavista toimista. Osa on omalla vastuullamme, moniin voimme vaikuttaa työyhteisön yhteisin päätöksin ja sopimuksin.

Kirjan ovat kirjoittaneet Pekka Kuikka ja Teemu Paajanen
(c) Työterveyslaitos 2015

>> Kirjan pdf-versio Julkarissa

>> Selailtava versio Issuu-palvelussa