24.6.2020

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, kerran vuodessa toteutettava kysely, joka tekee näkyväksi työpaikan ilmiöitä, tarpeita ja trendejä. Kyselyn tulosten mukaan työsuojelun koetaan parantuneen useimmilla työpaikoilla. Työsuojelutyön vaikuttavuudelle annettiin yleisimmin arvosanaksi kahdeksan. Työpaikoilla on käytössä monenlaisia seurannan mittareita, mutta neljäsosalla ei seurata vaikuttavuutta ja onnistumista.

– Työsuojelupaneelin tuloksissa heijastuu muutoinkin, että kolmella neljästä vastaajasta työsuojelun tila vaikuttaa olevan hyvällä tolalla. Pohdittavaa riittää, miten saamme sen yhden neljäsosan työpaikoista myös pitämään huolta työsuojelusta, sanoo erityisasiantuntija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Tuoreimman, marraskuussa 2019 toteutetun, Työsuojelupaneelin tulokset löytyvät Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelusta.

– Tuloksiin kannattaa käydä tutustumassa itse, ja kysymykset voi ottaa puheeksi ja seurannan välineiksi omalla työpaikalla, Uusitalo miettii.

Paneelin kyselyssä on kaksi osaa: ensimmäinen osa on toistuva ja tarkastelee työsuojelun tilaa. Toinen osa on vaihtuva ja tarkastelee kyselyhetkellä ajankohtaista teemaa.

– Seuraava kysely lähtee taas ensi syksynä Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja. Jokainen vastaus täydentää kuvaa työsuojelun tilasta Suomessa, kertoo Uusitalo.

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Se tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työn tekemisen arkeen. Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Tutustu työsuojelupaneeliin Työelämätieto-palvelussa.