18.6.2019

Laatupalkinto myönnetään työterveysyksikölle, joka on laadun kehittämistyössään onnistunut parantamaan asiakastyytyväisyyttä, henkilöstönsä pätevyyttä, palveluprosessiensa ja laatujärjestelmänsä toimivuutta ja/tai suuntaamaan toimintaansa enemmän ennalta ehkäisevään toimintaan.

– Laatupalkinnon avulla haluamme kannustaa työterveysyksikköjä arvioimaan ja kehittämään toimintaansa, Työterveyshuollon Laatuverkoston tuotepäällikkö Tiina Kauranen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Laatupalkinnon saaja valitaan tänä vuonna kaikille työterveysyksiköille avoimeen kilpailuun hakuaikana jätettyjen hakemusten perusteella. Hakuaikaa on 6.9.2019 saakka. Palkitun yksikön valinnasta vastaa Työterveyshuollon Laatuverkoston kehittämistiimi. Laatupalkinnon saaja julkistetaan Työterveyspäivillä, jotka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 8.-9.10.2019.

Työterveysyksiköt voivat osallistua laatukilpailuun jättämällä  vapaamuotoisen hakemuksen 6.9.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: Työterveyshuollon laatukilpailu 2019

Kyselyllä tietoa työterveyshuollon toiminnan laadusta yli 15 500 dokumentin pohjalta

Voittajan valinnassa huomioidaan myös työterveysyksikön antamat tiedot Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2019 -kyselyyn. Talven ja kevään aikana toteutettuun kyselyyn vastasi 342 työterveysyksikköä, mikä on n. 81% Suomen kaikista työterveysyksiköistä.

Kyselyssä selvitettiin asiakaspalveluprosessien laatua ensimmäistä kertaa dokumenttien avulla. Työterveysyksiköitä pyydettiin valitsemaan satunnaisesti vuoden 2018 ajalta työterveyshuollon dokumentteja ja vastaamaan niiden perusteella toiminnan laatua koskeviin kysymyksiin. Kyselyä varten työterveysyksiköt tarkastelivat kaikkiaan yli 15 500 dokumenttia.

Työterveysyksiköt tarkastelivat toimintasuunnitelmia (3868 kpl), työpaikkaselvitysraportteja (4087 kpl), terveyssuunnitelmia (4149 kpl) ja työterveysneuvottelumuistioita (3668 kpl). Näin laajaa ja yksityiskohtaista dokumenttien tarkastelua ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu valtakunnallisen katsauksen yhteydessä.

59 % vastanneista yksiköistä tarkasteli yhteensä vähintään 40 dokumenttia, 21 % yhteensä 20-39 dokumenttia, 8 % yhteensä 1-19 dokumenttia ja vain 11 % yksiköistä ei tarkastellut dokumentteja lainkaan kyselyä varten. Suurin määrä tarkasteltuja dokumentteja yksikkökohtaisesti oli jopa 125 dokumenttia. Dokumenttien tarkastelu ja arviointi koettiin työläänä, mutta kuitenkin yli puolet palautekysymykseen vastanneista mainitsi kyselyn hyödyllisimpänä osiona dokumenttien tarkastelun.

Dokumenttien itsearvioinnista käy esimerkiksi ilmi, että 94 %:ssa työpaikkaselvityksiä on kuvattu ja arvioitu vaara- ja kuormitustekijöiden merkitys terveydelle ja työkyvylle, mutta tarvittavien jatkotoimenpiteiden, tehtävien ja niiden aikataulutusten kirjaaminen on tehty 79 %:ssa tarkasteltuja työpaikkaselvityksiä.

Kyselyn valtakunnallinen raportti julkistetaan elokuussa 2019.

Lisätiedot: Tuotepäällikkö Tiina Kauranen, p. 040 771 2118, tiina.kauranen@ttl.fi