20.12.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa työterveyshuollon toimintaa ja kehitystä. Tätä varten Työterveyslaitos on toteuttanut Työterveyshuolto Suomessa -katsauksia 3-5 vuoden välein vuodesta 1992 lähtien. Lisäksi Työterveyslaitos on toteuttanut erillistä työterveyshuollon laatukyselyä. Alkuvuoden 2019 aikana Työterveyslaitos toteuttaa Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa -kyselyn, joka korvaa nämä kaksi kyselyä.

– Nyt toteutettava kysely kuvaa työterveyshuollon valtakunnallista tilannetta ja samalla auttaa työterveyshuoltoja toteuttamaan entistä laadukkaampia ja parempia palveluita, ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta toteaa.

– Tarve kyselyn säännölliselle toteuttamiselle on lähtenyt paitsi seurantatarpeesta myös työterveyshuollon palveluntuottajien omasta toiveesta saada vertailtavaa tietoa yksiköiden toiminnasta ja heidän asiakkailleen tarjoamista palveluista, Leino kertoo.

Tietoa toiminnan laajuudesta, resursseista, prosesseista, asiakastyytyväisyydestä ja kustannuksista

Kyselyllä kerätään tietoja mm. työterveyshuollon sopimusten ja asiakkaiden määrästä sekä palvelut tuottavan työterveyshenkilöstön lukumäärästä, koulutuksesta ja viikkotyöajasta. Työterveyshuollon toiminnan laatua selvitetään kysymällä, onko työterveysyksikön laatujärjestelmä katselmoitu, onko ulkopuolinen auditointi voimassa, onko palveluprosessit kuvattu ja minkä arvion organisaatio- ja henkilöasiakkaat ovat antaneet työterveysyksikön toiminnasta.

Asiakaspalveluprosessien laatua selvitetään nyt ensimmäistä kertaa dokumenttien avulla. Työterveysyksiköitä pyydetään valitsemaan satunnaisesti vuoden 2018 ajalta työterveyshuollon toimintasuunnitelmia, työpaikkaselvitysraportteja, terveyssuunnitelmia ja työterveysneuvottelumuistioita kutakin 20 kappaletta ja vastaamaan niiden perusteella toiminnan laatua koskeviin kysymyksiin.

– Palveluprosessien arviointi dokumentteihin perustuen on noussut työterveyshuollon palveluntuottajien tarpeesta saada tietoa yksiköiden toiminnasta ja niiden tarjoamien palveluiden laadusta. Sisäinen arviointi palvelee suoraan toiminnan kehittämistä ja samalla saadaan valtakunnallisesti vertailutietoa, Leino kuvaa.

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos. Kysely on tuotettu yhteistyössä Työterveyshuollon laatuverkoston kanssa. Tiedonkeruu tapahtuu Työterveyshuollon laatuportaalin kautta. Kyselyn tietojen pohjalta Työterveyslaitos julkaisee Työterveyshuollon laatuportaalissa valtakunnallisen Työterveyshuollon toiminta ja laatu -selvityksen keväällä 2019.

Lisätiedot:

Ylilääkäri Timo Leino, Työterveyslaitos, p. 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi
Ylilääkäri Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos, p. 030 474 2664, esa-pekka.takala@ttl.fi