29.6.2017

Työikäisen työkyvystä huolehtimisen tärkeys on tunnistettu keskeiseksi terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä. Työkyvyn arviointia ja kuntoutusmahdollisuuksia käsitelleiden teemojen kautta on tuotu aiheita tutuksi eri toimijoille ja kuultu eri toimijoiden näkemyksiä yhteistyön tarpeista. Yhteistyön haasteet on tunnistettu, mutta käytännön ratkaisuissa on vielä paljon tehtävää.

Näihin aiheisiin liittyneet seminaarit ja työpajat ovat koonneet asiasta kiinnostuneita toimijoita yhteen jo useamman vuoden aikana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutusyksikkö Anneli Kuusinen-Laukkalan johdolla on toiminut teemojen kokoajana ja tilaisuuksien järjestäjänä.

Yhteistyötä on tarkasteltu keskeisimpien työkykyyn vaikuttavien sairauksien, eri toimijoiden toiminnan ja yhteistyön sekä toiminnan katveiden näkökulmista. Olemme tunnistaneet haasteita tiedon kulussa eri toimijoiden välillä. Olemme myös havainneet, ettemme tunne riittävästi toistemme toimintaa, jotta osaisimme ohjata asiakasta hänen ongelmansa kannalta oikealle hoitotaholle tai löytää sujuvan toimintatavan hakea yhdessä ratkaisua asiakkaan monimutkaiseen tilanteeseen. Samoin tiedämme, että maakunnassa on yhteistyön pohjaksi monipuolista ja vahvaa osaamista.

Luoko sote- ja maakuntauudistus mahdollisuuden yhteistyön rakenteille käytännössä?

Tahtoa haasteiden voittamiseen ja yhteistyöhön on yli rajojen. Sote- ja maakuntamuutos toi työterveyshuollon toimijoita yhteen. Joulukuussa 2016 Keski-Suomen työterveyslääkärien yhdistyksen kokouksessa perustettiin alueelle työterveyshuollon yhteistyöryhmä. Paikalla olleet työterveyslääkärit edustivat laajasti eri palveluntuottajia ja myös kuntoutussektoria. Ryhmää on täydennetty niin, että ryhmästä muodostui moniammatillinen ja myös maakunnan eri alueita edustava.

Mukana on työterveyslääkäreitä, työterveyshoitajia sekä työterveyspsykologien ja työfysioterapeuttien edustus. Työryhmän puheenjohtaja Visa Kervinen ja Keski-Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Anne Onkila olivat aktiivisia yhteyden luomisessa sote-valmistelijoihin. Työterveyshuollon yhteydenotto sote-valmistelijoihin sai valtakunnallisestikin poikkeuksellisen hyvän vastaanoton ja työterveyshuollon edustajat olivat tervetulleita mukaan työterveyshuoltoa koskeviin pop-up työryhmiin.

Yhdessä suunniteltiin Työikäisen keskisuomalaisen työkyky ja terveydenhoito -työpajaa, joka toteutui ensimmäisen kerran muutosjohtajien maakuntakierroksen yhteydessä 17.3.2017 ja työ on jatkunut osana Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Työterveyshuollon edustajat ovat mukana edellisen lisäksi seuraavissa työryhmissä: mielenterveys- ja päihdepalvelut, sairaala Novan toimintamalli ja prosessit ja integrointi muuhun soteen, sote-keskusten verkko maakunnassa, kärkihankkeet ja integrointi muuhun soteen.

Työterveyshuollon valmisteleva sote-ryhmä toimii TYÖKE-hankkeessa työterveyshuollon edustajana ja tuo vahvan näkökulman niin työterveyshuollon toiminnalliseen integraatioon kuin verkostoitumalla alueelliseen yhteistoimintaan. Soten valmistelun aikana käytännössä todettiin, että työterveyshuollon näkökulmaa on tarvittu suunnittelutyössä. Näkökulma on ollut myös yhteinen riippumatta työterveysihmisen taustayhteisöstä lääkärikeskuksen työterveyshuollossa, julkisessa työterveyshuollossa tai yrityksen omassa integroidussa työterveyshuollossa.

TYÖKE-hanke maakuntien tukena

TYÖKE-verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen hanke on ESR:n rahoittama valtakunnallinen hanke vuosille 2017–2020. Hankkeen tavoitteena on rakentaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varmistaa, että SOTE-muutoksessa rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Osatoteuttajia ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Laurea ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa hankeesta

Ylilääkäri Maire Laaksonen, Työterveyslaitos
Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen-Laukkala, KSSHP
Työterveyshuollon erikoislääkäri Visa Kervinen, Terveystalo