21.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämisjaosto asetti marraskuussa 2019 kolmikantaisen työryhmän antamaan selventäviä ohjeita terveystarkastusten lausuntoihin. Työryhmän raportti on nyt julkaistu.

Työterveyshuollon terveystarkastusten tavoitteena on työntekijöiden suojelu työstä johtuvilta terveysriskeiltä sekä työntekijän omien voimavarojen ja terveyden edistäminen työkyvyn ylläpitämiseksi.

Terveystarkastuksia tehdään myös työkyvyn arviointia ja tukemista vaativissa tilanteissa. Tavoitteelliset terveystarkastukset ovat tärkeä arjen työterveysyhteistyön työväline työurien tukemiseksi.

Jos terveystarkastus tehdään työn aiheuttaman erityisen sairastumisen vaaran vuoksi tai työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi, näistä annetaan aina sopivuuslausunto.

Jos kyse on vapaaehtoisista, terveyden ja työkyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi tehtävistä terveystarkastuksista, työterveyshuolto sopii työnantajan kanssa, laaditaanko näistä terveystarkastuksista lausuntoja. Näissä tarkastuksissa ei arvioida työntekijän sopivuutta työhönsä, vaan sen hetken työkykyä suhteessa työhön. Sovittu käytäntö kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Tutustu raporttiin Julkarissa:
Työterveyshuollon terveystarkastusten lausunnot: Työryhmän raportti (sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2020:35, toimittanut Riitta Sauni)