26.10.2018

Martti Launiksen ja Jouni Lehtelän kirjoittama laaja teos on kattava tietopaketti ergonomiasta. Kirjan painos (2011) on loppu, mutta kysyntää riittää ja siksi kirja on viety pdf-muodossa verkkoon vapaasti kaikkien saataville.

Ergonomia-kirjan ensimmäisessä osassa kuvataan ergonomian yleisperiaatteet ja tietoa ihmisen rakenteesta ja toimintamekanismeista.

Toisessa osassa on käsikirjatietoa ja ohjeita käytännön suunnitteluongelmien ratkaisemiseen. Kolmannessa osassa on ergonomian kehittämistapoja sekä keinoja edistää yhteistyötä ja kytkeä ratkaisut ennakoivasti suunnitteluprosesseihin.

Kirjassa on laajasti huomioitu ergonomiaan liittyvät säädökset ja standardit.

Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen toimintaympäristön onnistunut kehittäminen vaatii laajaa kokonaiskäsitystä ergonomiasta.

Tarvitaan fyysistä ergonomiaa – miten ihminen mahtuu tilaan ja voi vaivoitta tehdä työnsä. Lisäksi tarvitaan kognitiivista ergonomiaa – miten ihminen havaitsee ja ymmärtää laitteiden antaman tiedon ja kykenee käsittelemään laitteita ongelmitta. Organisatorinen ergonomia puolestaan tarkoittaa sitä, miten töitä järjestetään ja miten teknisiä järjestelmiä kehitetään ihmisille sopiviksi.

Kirja löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivujen kautta ja STM:N hallinnonalan julkaisukirjastosta Julkarista

Hyödyllisiä lukuhetkiä!