Käytämme henkilötietojasi koulutusten ja tapahtumien toteuttamiseksi, kun olet itse tai organisaatio asiakkaanamme on hankkinut sinulle koulutuksemme tai ilmoittanut sinut tapahtumaamme. Henkilötietojasi käytetään silloin Työterveyslaitoksen ja asiakkaan välisen sopimussuhteen toteuttamiseksi.

Yhteystietomme ja tietosuojavastaavamme

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki
PL 40, 00032 Työterveyslaitos
puh. 030 474 1 (vaihde)

Tietosuojakäytännön yhteyshenkilö

koulutuskoordinaattori Paula Närhinen
puh. 030 474 2703
paula.narhinen(at)ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

puh. 030 474 2429
tsv(at)ttl.fi

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • opiskelija- ja tapahtumailmoittautumisiin ja läsnäolon seuraamiseen
  • opiskelijavalinnan suorittamiseen
  • koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen ja niihin liittyvään viestintään
  • opiskelusuoritusten seurantaan ja raportointiin
  • opiskelusuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin
  • todistusten myöntämiseen
  • koulutusten ja tapahtumien laskuttamiseen
  • neuvonnan antamiseen

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös

Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi sillä perusteella, että

  • käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. Tämä peruste koskee työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevöittäviin koulutuksiin osallistuvia.
  • käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat asiakassuhteen hoitaminen, tilastointi ja suoramarkkinointi.

Mistä saamme henkilötietosi?

Saamme henkilötietojasi suoraan sinulta, kun ilmoittaudut ja osallistut koulutukseen tai tapahtumaan. Silloin vastaat niiden oikeellisuudesta. Vaihtoehtoisesti voimme saada henkilötietosi koulutuksen hankkineen organisaation ilmoittaessa sinut koulutukseen.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Esimerkkejä tiedoista, joita käsittelemme: nimi, tehtävänimike, syntymäaika, postiosoite, laskutusosoite, paikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työsuojelutehtävä, mahdollinen suoramarkkinointikielto, antamasi ruokavaliotiedot, osallistumis-/opintohistoriatiedot mukaan lukien opintojen edistymisen ja suoritusten sekä osallistumisaktiivisuuden seuranta, osallistujapalautetiedot.

Syntymäaikatieto kerätään vain koulutuksista, jotka johtavat henkilön pätevöitymiseen työterveyshuollon ammattihenkilöksi tai asiantuntijaksi tai jossa sitä tarvitaan suoritusta osoittavien korttien tilaamiseen, esimerkiksi työhyvinvointikortti- ja potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutukset.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti luovuteta Työterveyslaitoksen tai palveluiden tuottamiseen osallistuvien osapuolten ulkopuolelle. Koulutusten suoritustietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa koulutuksen hankkineelle organisaatiolle.

Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle (poikkeus: Zoom-webinaarityökalu).

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Työterveyslaitoksen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti arkistoitavat henkilötiedot koskevat suorituksia: työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevöittävän koulutuksen tai arvosanoja sisältävän koulutuksen suoritustiedot säilytetään niiden tarpeen mukaan, muiden koulutusten suoritustiedot 10 vuotta.

Oikeutesi omiin henkilötietoihisi

Oikeuksiasi koskevan pyynnön voit tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena, ja se toimitetaan pääsääntöisesti Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa koulutuksiin ja tapahtumiin liittyvät henkilötietosi tekemällä tätä koskeva pyyntö Työterveyslaitokselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua tai täydentämistä, jos tiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei ole, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus siirtää tiedot

Sinulle ei ole oikeutta siirtää tietoja, jotka perustuvat oikeutettuun etuumme tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseen.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa tietoja käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä tietojasi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelystä sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.

Onko sinun pakko antaa henkilötietosi?

Koulutusten ja tapahtumien toteuttamiseksi sekä niihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseksi on meidän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.