2.2.2017

Hankkeen aluksi valitaan Suomessa tutkittavat työvuorojärjestelmät yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Työterveyslaitos tuottaa hankkeessa tietoa työvuorojen toimivuudesta terveyden ja turvallisuuden kannalta, mutta ei puutu pelastusalan sisällä tehtäviin valintoihin, niin kuin julkisuudessa on virheellisesti annettu ymmärtää (Itä-Savo 2.2.2017), sanoo vanhempi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitoksesta.

Hanke järjestää seuraavaksi avoimen seminaarin 6.2.2017, jonne on kutsuttu pelastusalan työterveys- ja -turvallisuustoimijoita. Tilaisuudessa tarjotaan tutkimustietoa pelastusalan työajoista ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen ja terveyteen. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille hankkeeseen liittyviä näkemyksiä.

Välittömästi seminaarin jälkeen hankkeen ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ja päättää mm. siitä, onko ohjausryhmän kokoonpanoa syytä laajentaa.

– Mitään päätöksiä tutkimuksen kohteeksi otettavista työaikamalleista ei ole tehty vaan niitä lähdetään kartoittamaan vasta 6.2. seminaarin jälkeen, sanoo Puttonen.

– Työterveyslaitoksen tavoitteena on lisätä työterveyttä ja työturvallisuutta pelastusalalla.

Seminaari pidetään Työterveyslaitoksessa 6.2. klo 9-12.30, osoite Haartmaninkatu 1 D, Luokka Haartman, 1. krs, tiedustelut s-postilla sampsa.puttonen[at]ttl.fi

Hankkeen nimi: Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle?

Rahoittaja: Palosuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Lisätiedot

vanhempi tutkija Sampsa Puttonen, Työterveyslaitos, 043 8246254, sampsa.puttonen[at]ttl.fi