Pääjohtajan katsaus

Työterveyslaitos täytti 70 vuotta

socis-bar

Työterveyslaitos täytti 70 vuotta keväällä ja julkaisi historiikin ”Majakka ja luotsi” juhlavuoden kunniaksi. Historiikki julkaistiin samassa paikassa, jossa Työterveyslaitoksen perustamiskokous pidettiin – Hotelli Seurahuoneen pyöreässä salissa.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja vaihtui

Harri Vainio jäi eläkkeelle ja Antti Koivula aloitti elokuussa 2015 uutena pääjohtajana.

Yt-neuvottelut sekä organisaation ja strategian uudistaminen

Antti Koivulan urakka alkoi yt-neuvotteluilla, koska hallitusohjelman säästötoimet lohkaisivat viiden miljoonan euron loven Työterveyslaitoksen budjettiin. Samalla uudistettiin organisaatiorakenteita ja strategiaa. Työterveyslaitos keskittyy jatkossa uudistuvan työterveyshuollon, suomalaisten työkyvyn sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen. Uusien palvelujen kehittämisessä hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Keskitymme alueisiin, joilla voimme parhaiten tukea muutoksessa olevaa suomalaista työelämää ja sen kilpailukykyä ja joilla meillä on vahvaa osaamista, kertoo pääjohtaja Antti Koivula .

Lisäksi haluamme olla edelläkävijä digitalisaation hyödyntäjänä. Haluamme tarjota asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sujuvia ja kilpailukykyisiä sähköisiä palveluja alueilla, joilla asiakas niistä hyötyy. Asiakkaamme ovat mukana kehitysprosesseissa. Sähköisten palveluiden rakentaminen on jo aloitettu työterveyshuollon laatuportaalista ja Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenpalveluista.