Mitä Työterveyslaitos tekee? Katso tiivis esittely toiminnastamme videolta.

Pääjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli Työterveyslaitokselle vahva. Saavutimme asettamamme tavoitteet ja käynnistimme uusia tutkimusavauksia esimerkiksi ”työelämän big-data” -koontialustan rakentamisen.

Työelämän pirstaleiset tietovarannot on koottava yhteen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Digitalisaatio tarjoaa tähän uudenlaisia mahdollisuuksia. Tietoa voidaan koota aikaisempaa tarkemmin, laajemmin ja nopeammin. Syvemmät analyysit ja työelämän kannalta tärkeä ennakointi voidaan toteuttaa uudella tavalla. Kutsumme kaikki työelämän toimijat mukaan yhteiseen savottaan.

Työaikalain uudistus

Otimme kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin kuten työaikalain uudistamiseen. Työaikalakiesitys lisäisi merkittävästi mahdollisuuksia edistää sekä työnantaja- että työntekijälähtöisiä joustoja. Lakimuutos on välttämätön, mutta lain työsuojelutehtävää ei pidä unohtaa. Työntekijöiden palautumisesta on huolehdittava eikä asiantuntijatyötä pitäisi jättää työaikalain ulkopuolelle.

Sote- ja maakuntauudistus

Sote-uudistuksessa olemme nostaneet esille työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyön tärkeyden. Teemme tulevissa maakunnissa aktiivista työtä yhteistyömallien sopimiseksi. Olemme nostaneet esille myös henkilöstön näkökulmaa. Epävarmuus rassaa sote-henkilöstöä parhaillaan. Kun päätökset on tehty ja selviää, miten uudistus vaikuttaa itse kunkin työhön, epävarmuuden tuoma ahdistuskin vähenee.

Kampanjoimme viime vuonna myös pienyrittäjien herättämiseksi hyvinvointiasioihin. Haluamme madaltaa yrittäjän kynnystä tarttua oman ja henkilöstönsä hyvinvoinnin parantamiseen ja tukea pienyrittäjiä muuttuvassa työelämässä, innostavan ja kestävän yritystoiminnan luomisessa.

Liiketoiminta kehittyi suotuisasti

Yli puolet rahoituksestamme tulee valtion budjetin ulkopuolelta omasta liiketoiminnastamme ja hankkimastamme tutkimusrahoituksesta. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti viime vuonna. Teimme vahvan taloudellisen tuloksen, jonka aiomme investoida takaisin Työterveyslaitoksen uudistamisen varmistamiseen.

Sisäisesti keskityimme erityisesti organisaatiorakenteemme hienosäätämiseen ja toimintojemme virtaviivaistamiseen. Lisäksi panostimme työssä jaksamisen kehittämiseen ja toimintaprosessiemme digitalisoimiseen.

Suomi 100 v

Tietysti osallistuimme myös 100-vuotiaan Suomen juhlistamiseen muun muassa palkkaamalla 100 kesätyöntekijää ja järjestämällä Avoimet ovet -tapahtuman. Juhlavuoden kampanjoihin voi tutustua tarkemmin täällä.
Tänä vuonna jatkamme #ttlkesätyö -teemalla ja palkkaamme 101 kesätyöntekijää!

Lämmin kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilökunnalle!

 

 

 

Antti Koivula
pääjohtaja