Kuva: Kirkastimme strategiamme viestiä “Hyvinvointia työstä” visualisoinnilla. Strategiakuva kertoo, miten olemme mukana luomassa hyvinvointia työstä osana suomalaista yhteiskuntaa ja siihen vaikuttavia muutosvoimia. Toimintamme koostuu strategisesta tutkimuksesta ja vaikuttavasta liiketoiminnasta.

Pääjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli Työterveyslaitokselle hyvä. Saavutimme pääsääntöisesti vuodelle asetetut sisällölliset ja laadulliset tavoitteet.  Vuotta kuitenkin varjosti taloudellinen epävarmuus varsinkin tutkimusrahoituksen osalta, minkä vuoksi jarrutimme  investointeja ja tiukensimme kulukuria.

Keskityimme ”Hyvinvointia työstä” -strategiamme tiivistämiseen ja vahvistimme tutkimuksemme perustaa  nimittämällä kolme uutta tutkimusprofessoria.

Liiketoiminnassa toimme menestyksellisesti markkinoille uudet verkko-oppimistuotteemme. Niiden avulla kehitämme tulevaisuuden työhyvinvointia ajasta ja paikasta riippumatta tutkittuun tietoon perustuen.

Osallistuimme laajasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen etenkin sosiaaliturvauudistuksen valmistelun, sote- ja maakuntareformin sekä useiden työelämän parantamista tavoittelevien kehittämisohjelmien kautta.  Times Higher Education:in syksyllä 2018 julkaisemassa arviossa olimme maailman kymmenen parhaimman tutkimuslaitoksen joukossa.

Kohtaamme uuden vuoden positiivisen ja odottavin tunnelmin. Käynnissä oleva työn murros vaatii työelämän pelisääntöjen ja käytäntöjen uudistamista. Me olemme vaikuttamassa näihin käytäntöihin. Haluamme, että suomalaisilla työpaikoilla tehdään hyvää, turvallista ja tuottavaa työtä; ihmiset voivat hyvin ja ovat työkykyisiä pitkään.

Oletuksemme on, että keväällä 2019 valittavan eduskunnan sekä uuden hallitusohjelman asialistalla on useita työelämän kehittämistä ja Työterveyslaitosta koskettavaa kokonaisuutta.

Alkuvuodesta 2019 julkaistu Työelämätieto-palvelumme tarjoaa päätöksentekijöille ja meille kaikille muille työelämän kehittämisestä kiinnostuneille analysoitua tietoa päätöksenteon pohjaksi ja työelämän kokonaiskuvan muodostamiseksi.

 

 

 

Pääjohtaja Antti Koivula