Sitowise Oy, laboratorio- ja analyysipalvelut

Sitowise Oy tuottaa rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluja mm. asumis- ja rakennusterveyteen liittyviä kuntotutkimuksia. Sitowise toimii 19 paikkakunnalla ja työllistää 1400 henkilöä.

Työterveyslaitos on meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani etenkin laboratorio- ja analyysipalvelujen osalta. Arvostamme erityisesti Työterveyslaitoksen korkeaa ammattitaitoa sekä selkeää tulosten raportointia. Työterveyslaitoksella on mukavan aktiivinen ja hyvä tapa hoitaa heille tärkeitä asiakkuuksia ja helpottaa näin tilaajan arkea.

– Tomi Valkeapää, yksikönjohtaja, Korjausrakentamisen palvelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Aika ja focus -verkkovalmennus

Kajaanin Mamselli on Kajaanin kaupungin liikelaitos, joka tarjoaa päivittäin noin 11 500 ateriaa ja pitää kiinteistöjä puhtaana noin 135 000 m² alueella. Liikelaitos toimii muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, liikuntalaitoksissa, terveyskeskuksessa, sairaalassa sekä hoivakodeissa ja kotiateriapalveluissa. Mamsellilla on 85 toimipaikkaa ja noin 270 työntekijää.

Tarvitsimme lisää eväitä oman työmme hallintaan. Kaikilla tuntui olevan kiire, emmekä oikein osanneet priorisoida työtehtäviä. Kaikki työt otettiin vastaan ja lisättiin to do -listalle. Aika & fokus -verkkovalmennuksessa opimme ymmärtämään, mistä palasista ajanhallinta rakentuu. Saimme aikaan konkreettisia muutoksia. Valmennus antoi työkaluja ajanhallintaan ja rohkeutta priorisoida.

Tuija Vuorinen, johtaja

Vantaan energia, Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus

Vantaan energia on Vantaan ja Helsingin omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy sähköä ja kaukolämpöä sekä tarjoaa teollisuudelle maakaasua. Henkilöstön määrä on noin 350. Työterveyslaitoksen koulutukseen osallistui koko konsernista yli 60 esimiestä ja asiantuntijaa.

Halusimme selkeyttää työsuojeluvastuita eli sitä, mistä esimerkiksi työnjohto ja työsuojelupäälliköt vastaavat. Meille oli tullut uusia päälliköitä, ja henkilöstöllekin oli vähän epäselvää, mistä asioista keskustellaan kenenkin kanssa. Koulutuksen jälkeen turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut tavoitteen mukaiseksi. Parhaimmillaan havaintojen käsittely voi johtaa uusien työtapojen kehittämiseen. Turvallisuudesta on tullut yhä luontevampi osa työntekoa Vantaan Energiassa.

– Mika Sironen, rakennusinsinööri, työsuojelupäällikkö

VR Kunnossapito Oy, Turvallisuuden kehittäminen

VR Kunnossapito Oy on VR:stä yhtiöitetty raideliikennekaluston kunnossapitoon erikoistunut yritys. VR Kunnossapito Oy huolehtii mm. VR-Yhtymä Oy:n, Junakalustoyhtiön sekä Karelian Trainsin rautatiekaluston kunnossapidosta. VR Kunnossapito Oy haluaa tarjota turvallisia, luotettavia ja kustannustehokkaita kunnossapitopalveluja.

VR- konserni käynnisti Työterveyslaitoksen kanssa inhimillisen tekijän ohjelman vuonna 2016. Ohjelmaan liittyi mm. aiheeseen liittyvän tietoisuuden lisäämistä ja rautatieympäristöön sopivan koulutusohjelman rakentamista. VR Kunnossapito Oy oli ensimmäisenä yksikkönä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa rakentamassa koko henkilöstölleen inhimillisten tekijöiden koulutusohjelmaa. Koulutuksen myötä jokainen kunnossapidon työntekijä on käynyt läpi, miten erilaiset inhimilliset tekijät voivat vaikuttaa jokapäiväiseen työskentelyyn, onnistumiseen ja miten ne tulisi huomioida esim. töitä suunniteltaessa.

Olemme saaneet Työterveyslaitokselta asiantuntevaa ja korkealaatuista palvelua inhimillisen tekijän koulutusohjelman suunnittelussa, oman kouluttajaverkoston rakentamisessa sekä koulutusten käytännön toteutuksessa. Erityisesti Työterveyslaitoksen tuella oman kouluttajaverkoston rakentamisessa on ollut suuri merkitys, sillä sen myötä olemme onnistuneet rakentamaan koulutusten järjestämisestä systemaattisen toimintamallin ja integroimaan sen osaksi turvallisuusjohtamisjärjestelmämme.

– Juha Ohvo, turvallisuus- ja laatujohtaja

Arkea Oy, Nolla tapaturmaa -foorumi

Foorumissa on mukana paljon erilaisia yrityksiä ja yhteisöjä ja näin ollen paljon eri alojen osaamista. Foorumin kautta saa omaan työhönsä lisää motivaatiota ja tukea sekä hyviä vinkkejä oman yrityksen työturvallisuuden edistämiseksi. Työsuojelu on yhteinen asia ja sen kehittäminen yhdessä on mukavampaa kuin yksin

– Laura Mäkilä, työsuojelukoordinaattori

 Vapo Oy, Nolla tapaturmaa -foorumi

Nolla tapaturmaa -foorumi tarjoaa jäsenyrityksille kattavan valikoiman ajankohtaista, tehokkaasti hyödynnettävää työturvallisuus- ja työhyvinvointiaineistoa. Omaan työhön positiivisin vaikutus on foorumin webinaarien, Nollis-aamukahvien sekä seminaarien kautta verkostoituminen ja kavereilta oppiminen.

– Esa Marttila, turvallisuuspäällikkö