Talous ja henkilöstö

Omat tuotot toiminta-alueittain 2014 – 2018

 

Menojen tuottojen ja valtionavun kehitys 2014 – 2018

Työaika henkilötyövuosina 2014 – 2018

Henkilötyövuodet toiminta-alueittain 2014 – 2018

 

Tutkimus ja kehittäminen

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitys 2014 – 2018

Ulkopuolinen T&K-rahoitus 2014 – 2018

Ilmestyneet tieteelliset ja yleistajuiset julkaisut 2014 – 2018

 

Asiantuntijapalvelut ja koulutus

 

Viestintä ja vaikuttaminen

 

Virallisten lausuntojen määrä

Sosiaalisen median kehitys

Verkkopalvelut www.ttl.fi

* 2016 lopussa verkkosivumme uudistettiin.

 

Medianäkyvyys

 

TOP Mediaosumien lähteet

Mediatiedottamisen aktiivisuus

 

Ympäristövastuu

Lentojen tuottamat hiilidioksidipäästöt kg co2 2014 – 2018