Eduskunta, sosiaali- ja terveyslautakunta

 • Sote-tiedon toissijainen käyttö, Hallituksen esitys HE 59/2017
 • Valtion talousarvio vuodelle 2019, Teema: terveyden edistäminen; toimenpiteet ja resurssien riittävyys, Hallituksen esitys (HE 123/2018)

Eduskunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 • Lapsiasiainvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
 • Säteilylaki ja siihen liittyvät lait, Hallituksen esitys (HE 28/2018)
 • Valtioneuvoston selvitys koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/ey muuttamisesta (komission iii päivitysdirektiiviehdotus)
 • Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asema, hallituksen esitys (he 188/2017)

Kansallisarkisto

 • Massadigitoinnin jatkosuunnitteluprojektissa valmisteltu viranomaisohjeistus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

 • Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

Sisäasianministeriö

 • Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset tutkijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräät siihen liittyvät lait, Hallituksen esitys.

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • Asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2019 myönnettävästä avustuksesta
 • Turvallisuuskomitea; yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportin kokoaminen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

 • Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeen luonnos

Valtiovarainministeriö

 • Digituen toimintamalliehdotus, AUTA-hankkeen loppuraportti
 • Julkisen hallinnon tiedonhallinta sekä eräät siihen liittyvät lait, hallituksen esitys

Ympäristöministeriö

 • Elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpano, hallituksen esitys