Työterveyslaitoksen näyttelyosastolla EuroSafety-messuilla asiantuntijamme kertoivat muun muassa laboratoriopalveluistamme

Työelämään liittyvät aiheet näkyivät julkisessa keskustelussa ja mediassa tiheään. Työterveyslaitos mainittiin verkkomedioissa lähes 2000 kertaa. Suosituimpia Työterveyslaitoksen esiin nostamia aiheita olivat muun muassa terveyden edistämiseen, palautumiseen ja pitkiin työpäiviin liittyvät näkemykset. Kerroimme, että palautumista pitäisi tapahtua jo työpäivän aikana eikä vasta iltaisin ja viikonloppuna. Julkaisimme myös terveyden edistämisen suositukset työpaikoille.

Aikaisempien vuosien tapaan suosituiksi aiheiksi nousivat myös sairauspoissaoloihin ja työaikoihin liittyvät asiat. Vuorotyön haittoja voidaan ehkäistä hyvällä työvuorojen suunnittelulla; vuorotyöntekijöille on kehitetty myös toimivia lääkkeettömiä hoitoja unettomuuteen. Lisäksi sote-muutos, sote-henkilöstön työhyvinvointi sekä työterveyshuollon laatu puhuttivat.

Twitter on kattavin some-kanavamme

Jatkoimme erittäin aktiivista viestintää myös sosiaalisessa mediassa, jossa Twitter on pääasiallinen vaikuttamiskanavamme. Seuraajamäärämme on kasvanut tasaisesti ollen 2018 lopussa 29200 (vuonna 2017 seuraajia oli 20171). Twitter-viestiemme kokonaistavoittavuus oli 4,74 miljoonaa. Myös asiantuntijoitamme Twitterissä seurataan ahkerasti.
Verkkosivuillamme vierailtiin 3,4 miljoonaa kertaa. Yksi suosituimmista videosisällöistämme oli Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Uutena sisältötyyppinä otimme käyttöön podcastit. Vuoden 2018 aikana vahvistimme myös markkinoinnin automaatiota (HubSpot-järjestelmä), jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kohdistetumpaa tietoa juuri heitä kiinnostavista aiheista. Integroimme viestinnän ja markkinoinnin entistä tiiviimmäksi ja tehokkaammaksi kokonaisuudeksi.

Mukana Suomi Areenan keskusteluissa ja verkostoissa

Osallistuimme Suomi Areena -tapahtumassa kahteen keskustelutilaisuuteen yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa. Työelämä 2020, Suomalaisen Työn Liitto, Työterveyslaitos ja Business Finland selvittivät, mihin suomalaiset luottavat työelämässä, ja aiheesta järjestettiin Suomi Areenassa tilaisuus ”Uutisstudio – Luottamuspuhetta työstä”.

Suomen yrittäjien, TEM:n ja STM:n kanssa järjestimme keskustelutilaisuuden ”Yrittäjien työssä jaksaminen – kestävän kasvun avain.

Koordinoimme valtakunnallista Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoa (Tyhy-verkosto). Lisäksi laitos oli mukana Työelämä 2020 –verkostossa. Kansainvälisillä areenoilla osallistuimme YK:n alaisten järjestöjen (WHO, ILO), eurooppalaisten työterveyslaitosten (PEROSH-verkosto), Pohjoismaiden sekä lähialueiden yhteistyöhön (Baltic Sea Network).

Lausunnot eduskunnalle ja ministeriöille

Työterveyslaitoksen asiantuntemusta hyödynnetään myös päätöksenteossa muun muassa lausuntojen, valiokuntakuulemisten ja ministeriöiden työryhmien kautta. Asiantuntijamme ovat jäseninä lähes sadassa eri työryhmässä. Annoimme eduskunnalle ja ministeriöille yhteensä 15 lausuntoa.

Nostimme esiin esimerkiksi esille, miten perhevapaalta palaavien työllistymiseen ja uraan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Yksinhuoltajien tai muuten vaikeassa perhetilanteessa olevien työhön osallistumista pitäisi helpottaa. Työelämässä tulisi paremmin tunnistaa ikääntyvät työntekijät, joilla on hoivavastuita omista ikääntyneistä vanhemmista tai muista läheisistä sekä erityishoivan yhdistäminen työhön. Edellä mainitut näkemykset ilmaisimme lausunnossamme koskien Lapsiasiainvaltuutetun kertomusta eduskunnalle 2018.

Työterveyspäivät EuroSafety-messujen yhteydessä Tampereella

Työterveyspäivät järjestettiin Tampereella Euro-Safety-messujen yhteydessä, jossa Työterveyslaitoksella oli myös näyttelyosasto ja jossa asiantuntijamme pitivät lukuisia tietoiskuja. Messuilla kävi lähes 10 000 turvallisuudesta kiinnostunutta henkilöä. Heistä Työterveyspäiville osallistui 535 henkilöä.  Pääaiheita olivat:

  • Ihminen ja älykäs teknologia
  • SOTE – Mahdollisuuksia muutokselle
  • Rikas työyhteisö
  • Hyvinvointia edistävä työ
  • Uudistuvat työtilat – Miten työ sujuu?
  • Hallitse haastavat tilanteet
  • Tiedolla, taidolla, tunteella