Tuotot

Oman toiminnan tuotot toteutuivat alle budjetoidun tason ja olivat 27,14 milj. euroa. Laskua
edelliseen vuoteen nähden 1,7 milj. euroa. Myönnetty valtionapu vuonna 2018 pysyi samalla
tasolla kuin vuonna 2017 23,22 milj. Euroa. Tilivuoden tuloutettu avustus oli 23,635 milj. euroa.

Kulut

Kulut toteutuivat budjetoitua alempina (budj. 52 milj. tot 51,02 milj.). Käyttömenot ja henkilökulut
olivat 47,19 milj. euroa. Käyttömenokustannukset nousivat vuoden 2017 tasosta 1,24 milj. euroa.
Laitehankintoihin ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin käytettiin 3,4 milj. euroa. Summa kasvoi
vuodesta 2017 0,65 milj. euroa. Osa vuodelle 2018 suunnitelluista hankinnoista siirtyi vuodelle
2019 tilinpäätöksessä, yhteensä 0,9 milj. euroa.

Tase

Taseen loppusumma oli 66,7 milj. euroa, ja laski edelliseen vuoteen nähden vuoteen nähden 2,4
milj. euroa.

Organisaatiomme