Pääjohtajan katsaus

Haluan lämpimästi kiittää koko Työterveyslaitoksen henkilökuntaa sekä kaikkia yhteistyökumppaneita vuodesta 2019. Vuonna 2019 Työterveyslaitos saavutti hyvin sille asetetut sisällölliset avaintavoitteet, vaikka kokonaistilannekuvaa sekoittivat epäjatkuvuuskohdat maan hallitustyöskentelyssä. Tämä näkyi erityisesti sosiaali-, terveys- sekä maakuntareformiin liittyneissä projekteissa.

Uuden hallitusohjelman rakentamisessa roolimme oli vahva. Nyt voimassa olevaan hallitusohjelmaan sisältyykin useita meidän asiantuntijatyömme ja yhteiskunnallisen vaikuttamisemme kannalta kriittisiä toimenpidekokonaisuuksia, joiden toteutuksessa olemme aktiivisesti mukana.

Taloudellisesti vuosi 2019 oli haastava. Ongelmia aiheutti etenkin tutkimustuottojen lasku, minkä johdosta jouduimme käymään läpi kustannuksia suitsevat yhteistoimintaneuvottelut. Samalla myös yksinkertaistimme organisaatiorakennettamme siten, että keskitimme kaiken tutkimus- ja palveluliiketoiminnan yhden organisatorisen sateenvarjon alle. Uskon, että uuden rakenteen ja yhtenäisen johtoryhmän kautta olemme hyvissä asemissa tulevia haasteita silmällä pitäen.

Vaikka henkilöstötyytyväisyysmittauksiemme tulokset laskivat jonkin verran muutosten keskellä, oletamme tilanteen kääntyvän nousuun vuonna 2020, vaikka alkuvuonna 2020 puhjennut COVID-19-epidemia heittääkin suuren varjon koko vuoden 2020 ylle sekä henkilöstön että Työterveyslaitoksen tuottojen osalta.

Työterveyslaitoksen liiketoimintojen osalta vuosi 2019 oli hyvä. Panostimme sekä prosessien kehittämiseen että asiakaskeskeisyyteen. Uutena avauksena investoimme suunnitelman mukaisesti verkko-oppimistuotteiden markkinoille tuomiseen. Merkittävänä muutoksena möimme henkilönsuojainten testaus- ja sertifiointipalvelut SGS:lle.

Tervehdin ilolla Työterveyslaitoksen selvästi parantunutta asemaa yhteiskunnallisena mediavaikuttajana. Osallistuimme vahvasti työelämäkeskusteluun sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Hienona saavutuksena yli tuplasimme potentiaalisen vaikuttavuutemme mediassa. Arvostan tätä paljon, koska tuloksessa yhdistyy kaikkien yhteinen panos sekä tutkimuksessamme, asiantuntijatyössämme että liiketoiminnoissamme.

Hyvinvointia työstä!

Pääjohtaja Antti Koivula.