Työterveyslaitos uutismedioissa

Työelämään liittyvät aiheet näkyivät julkisessa keskustelussa ja mediassa tiheään. Työterveyslaitos mainittiin vuonna 2019 digitaalisissa verkkomedioissa kaikkiaan 2052 kertaa. Suosituimmat Työterveyslaitoksen esiin nostamat aiheet liittyivät työuupumuksen tunnistamiseen, mielenterveysongelmien aiheuttamien työkyvyttömyyshaasteiden torjumiseen, uuteen työaikalakiin ja osatyökykyisten työllistymisen tukeen. Verrattuna vuoteen 2018 potentiaalinen tavoittavuutemme mediassa nousi merkittävästi.

Työterveyslaitoksen potentiaalinen tavoittavuus 2019 verrattuna vuoteen 2018

Potentiaalinen tavoittavuus digitaalisissa medioissa julkaistuilla artikkeleilla, joissa mainittiin Työterveyslaitos v 2019 verrattuna vuoteen 2018.

Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Hyödynsimme sosiaalisen median kanaviamme aktiivisesti viestintään. Seuraajamäärämme ovat kasvaneet tasaisesti: Twitter-tileillämme seuraajamäärät kasvoivat edellisvuodesta +14%, Facebookissa +10%, Instagramissa +47% ja LinkedInissä +53%. Sisältömme kannustavat vuorovaikutukseen (tykkäykset, kommentoinnit, retweetit, jaot) – Twitterissä sitoutuneisuusaste (miten monta kertaa käyttäjät reagoivat profiiliimme tai julkaisuihimme verrattuna näyttökertoihin) oli 1,5%, kun vertailuluku on 0,05%. Vuoden 2019 erityisenä teemana oli asiantuntijoiden tukeminen ja kannustaminen sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Omat verkkopalvelut

Onnistuimme kasvattamaan verkkopalvelujemme kiinnostavuutta vuonna 2019 selvästi. Sivun katseluita verkkopalveluumme kertyi vuonna 2019 kaikkiaan 4 288 207, eli noin 352 000 katselua kuukaudessa.

Suosituimmat verkkosisältömme liittyivät stressiin, työuupumukseen, sairauspoissaoloihin, työpaikkakiusaamiseen, resilienssiin, uneen ja palautumiseen.

Uutena verkkopalveluna lanseerasimme työelämätieto.fi -palvelun, joka kokoaa tilannekuvaa suomalaisesta työelämästä hyödyntämällä Työterveyslaitoksen ja sen sidosryhmien aineistoja. Työelämätieto-palvelulla on ollut n. 1000 käyttäjää kuukaudessa olemassaolonsa kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana. Vuoden 2019 aikana palvelussa julkaistiin yhteensä 15 sisältökokonaisuutta.

Työterveyspäivät

Työterveyspäivät järjestettiin 65. kerran. Työterveyspäivien teemana oli Työterveyshuollon ekosysteemi. Messukeskuksessa järjestettyyn vuoden tärkeimpään työterveysalan tapahtumaan osallistui 533 kävijää. Päivät juonsi Marja Hintikka. Kaikkiaan tapahtumassa kuultiin yli 60 puhujaa. Puheenvuoroissa pohdittiin esimerkiksi sitä, millaista on vaikuttava työterveystoiminta, millainen on digitaalisen ajan työläinen, miten terveydenhuolto muuttuu digitalisaation myötä ja miten työkykyriskejä voitaisiin parhaiten hallita. Tapahtumassa kiinnitettiin tällä kertaa erityistä huomiota verkostoitumismahdollisuuksiin. Päivien saama media- ja somehuomio oli erittäin hyvä.

Nollis-seminaari

Toinen Työterveyslaitoksen keskeinen tapahtuma, Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittainen kevätseminaari, on pikkuhiljaa kasvanut Suomen suosituimmaksi työturvallisuuden seminaaritapahtumaksi. Vuoden 2019 Nollis-seminaari järjestettiin Kuopiossa toukokuussa ja tapahtuman teemana oli ”Turvallisuus on tekoja”. Seminaarin kantavana ajatuksena oli se, että tärkeintä eivät ole juhlapuheet ja tunnuslukuihin tuijottaminen, vaan arjen teot. Savolaista väriä saatiin mukaan niin puheenvuoroihin kuin tapahtuman vetäjänä toimivan Ismo Apellin myötä. Puheenvuorojen lisäksi ohjelmaan kuuluivat työpaikkavierailut sekä tuumaustunnit, joissa päästään porukalla työstämään turvallisuuskäytäntöjä. Seminaarin teeman mukaisesti – miten työpaikalla päästään sanoista tekoihin? Päiville osallistui yli 340 työturvallisuusalan ammattilaista.

Nolla tapaturmaa -foorumi myös jakaa vuosittain työturvallisuuden tasoluokituksia jäsentyöpaikoille tai yksiköille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2019 tasoluokituksia jaettiin 92 työpaikalle ympäri Suomen. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä. Linkki uutiseen.