Tuotot

Oman toiminnan tuotot olivat 27,48 milj. euroa ja toteutuivat alle budjetoidun tason 28,28 milj. euroa jääden budjetoidusta n. 0,8 milj. euroa. Oman toiminnan tuottojen summa nousi edelliseen vuoteen nähden 0,3 milj. euroa. Merkittävän osuuden oman toiminnan tuottojen noususta aiheutui suojainpalveluiden liikkeenluovutuksesta. Valtionapu vuonna 2019 pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2018, eli 23,22 milj. euroa. Tilivuoden tuloutettu avustus oli 22,3 milj. euroa.

Kulut

Kulut toteutuivat budjetoitua alemmalla tasolla, kun kulukuria tiukennettiin tuottojen jäädessä budjetoidusta (budj. 52,50 milj. euroa, tot 47,30 milj. euroa). Käyttömenot ja henkilökulut olivat 44,72 milj. euroa ja ne laskivat vuoden 2018 tasosta 2,47 milj. euroa. Laitehankintoihin ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin käytettiin 2,58 milj. euroa. Summa väheni vuoden 2018 tasolta 0,86 milj. euroa. Osa vuodelle 2019 suunnitelluista hankinnoista siirtyi vuodelle 2020 tilinpäätöksessä, yhteensä 1,4 milj. euroa.

Tase

Taseen loppusumma oli 70,65 milj. euroa vuonna 2019 ja se nousi edelliseen vuoteen nähden 3,96 milj. euroa. Vuonna 2018 taseen loppusumma oli 66,70 milj. euroa.

Organisaatio syksyllä 2019