7.6.2019

Tiedote 33/2019

Pääjohtaja Antti Koivula pitää erittäin valitettavana, että irtisanomisiin jouduttiin turvautumaan.

Syynä YT-neuvotteluihin oli rahoitustilanteen huononeminen. Varsinkin tutkimusrahoitus on jäänyt oletettua alhaisemmaksi, myös palveluliiketoimintamme kannattavuus on heikentynyt.

Työterveyslaitoksen rahoituksesta yli puolet (54 %) muodostuu ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta ja palveluliiketoiminnasta. Vajaa puolet (46 %) rahoituksesta tulee valtion budjetista.

Lisätiedot: pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2340