17.4.2019

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlipun saavalta yritykseltä edellytetään myös merkittävää kotimaista omistusosuutta, Suomessa toimivaa johtoa ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentun mukaan kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Toimintamme lähtökohtana on korkea laatu – suomalaista palvelua parhaimmillaan

Työterveyslaitoksen vahvuutena on monitieteinen ja osaava henkilöstö, jonka ansiosta palvelutarjontamme kattaa laajasti työympäristön, työyhteisön, työturvallisuuden sekä työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut. Avainlippu-tunnus on toistaiseksi haettu ja myönnetty palveluille:

Työterveyslaitoksen työhygieeniset palvelut

Työympäristön laboratoriopalvelut

Lisätietoja

Työhygieeniset palvelut:
Tuula Liukkonen
johtaja, Työympäristö
GSM 040 556 7737, tuula.liukkonen@ttl.fi

Työympäristön laboratoriopalvelut:
Sirpa Pennanen
johtaja, Työympäristölaboratoriot
GSM 044 720 1767, sirpa.pennanen@ttl.fi


Avainlippu
on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.