23.5.2017

– Haluamme tuoda asiakkaidemme käyttöön suomalaiseen tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat työelämän laadukkaan kehittämisen organisaatioissa. Asiantuntijalaitoksena Työterveyslaitos tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Haluamme omassa toiminnassamme nostaa tätä osaamista asiakkaittemme tietoisuuteen. Tutkittu tieto työkyvyn riskitekijöiden tunnistamiseksi ja niiden hallitsemiseksi on asiakasyrityksillemme hyvin arvokasta, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

– Tämä on hieno uusi avaus päästä tekemään työkykyjohtamista yhteistyössä. Näin saadaan tutkittua tietoa ja menetelmiä laajasti suomalaisten työpaikkojen käyttöön, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula. – Tulevaisuudessa Työterveyslaitoksen ja Elon yhteisessä fokuksessa on yhä enemmän myös pk-yritysten työkykyjohtaminen, Koivula jatkaa.

Työterveyslaitoksen palvelut perustuvat tutkimuksiin, joissa niiden vaikuttavuus on osoitettu. Työkyvyttömyysriskin pienentämiseen tähtäävät hankkeet kohdistuvat ensisijaisesti johtamisen, työn, työprosessien tai työyhteisön toimivuuden kehittämiseen.

– Olemme tunnistaneet, että työkyvyn kannalta keskeistä on työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus, niiden hallinta ja niihin liittyvät sairauspoissaolot, sanoo Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo.

– Haemme näihin liittyviin kysymyksiin tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Työelämää ei kehitetä vippaskonsteilla vaan työtä kehittämällä. Työterveyslaitos tuottaa tähän kansainvälisestikin tunnustettuja ratkaisuja

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 23.5.2017. Kuvassa Elon toimitusjohtaja Satu Huber ja Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Työeläkeyhtiö Elo on ensimmäisenä työeläkeyhtiönä allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Työterveyslaitoksen kanssa. ”Olemme avoimia yhteistyölle myös muiden eläkeyhtiöiden kanssa”, toteaa johtaja Kristiina Halonen Työterveyslaitoksesta.

Lue lisää Elon tiedotteesta